2019-2020 Akademik Yılı Mevlana Değişim Programı ilanı

Mevlana Değişim Programı Öğrenci Başvuru Koşulları:

1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde örgün öğrenime kayıtlı lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak gerekmektedir.

2. Açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı olan öğrenciler programdan faydalanamazlar. 

3. Mevlana Değişim Programı Protokolleri bölümler bazında yapılmıştır. Mevlana protokolleri bulunan bölümlerin öğrencileri başvuru yapabilirler.

4. Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

5. Değişim 2019-2020 akademik yılı itibariyle gerçekleşeceğinden Mezun durumunda olan öğrenciler bu programa başvuru yapamayacaklardır.

6. İdari görevi bulunan yüksek lisans öğrencileri yönetmelik gereği hibeli olarak programdan faydalanamazlar. Akademik görevi bulunan yüksek lisans öğrencilerimizin ise, öğrenim protokollerini görev yapmakta bulundukları kurumun yetkilisine (Dekan, Müdür vb.) imzalatmaları yeterlidir.

7. Lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 2,5 (iki buçuk) olması, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 4 (dört) üzerinden en az 3 (üç) olması gerekmektedir.

8. Başvuruyu gerçekleştiren öğrenciler arasında başarı sıralaması gerçekleştirilirken %50 Dil puanı + %50 Not ortalaması ile elde edilecek olan Mevlana Puanı baz alınacaktır.

9. Yabancı Diller Yüksekokul tarafından yapılan dil sınavı için asgari 50 puan almak gerekmektedir. Yabancı Dil Sınav Belgesi olan öğrenciler, başvurularında belgelerini sunabilirler. (Minimum YDS: 55 veya TOEFL’daki eşdeğerliliği kabul edilecektir.)

10. Başvuru yapacak öğrencilerin yerleştirmeleri tercih ettikleri üniversiteye başvuru yapan tüm öğrenciler arasından başarı sıralamasına tabi tutularak yapılacaktır. Asil olarak seçilen öğrencinin hakkından feragat etmesi durumunda o Üniversite kontenjanı boş kalacaktır. İlan sonuçları bir ön değerlendirme niteliğinde olup, karşı üniversitenin onayı ile kesinleşecektir.

11. Burslar: Hareketlilik süresince 4 ay olarak ödenecek olan burs miktarları, ülkeler bazında değişiklik göstermekte olup, 2019-2020 Akademik yılına ait burs miktarlarını ve ülkeler bazında alan kısıtlamalarını öğrenmek için aşağıda yer alan linke tıklayınız:

http://www.yok.gov.tr/documents/10279/48877155/2019_2020_yili_Mevlana_Programi_Kriterleri.pdf

Mevlana Değişim Programı Öğrenci Başvuru Belgeleri:

1. Aday Öğrenci Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında doldurulup, çıktısı teslim edilecektir.)

2. Transkript

3. Dil Belgesi (YDS, TOEFL): Yabancı Dil Belgesi olan öğrenciler başvuru evraklarıyla birlikte dil belgelerini sunabilirler..

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. 2 adet fotoğraf

 

* Başvuru belgeleri aday öğrenci tarafından koordinatörlüğümüze gönderilmek üzere Rektörlük Evrak Kayıt birimine teslim edilecektir.

** Öğrenim Protokolü değerlendirme sonuçlarının açıklanmasından sonra hazırlanacaktır. (Gidilecek üniversitedeki derslerin denkliği öğrenci tarafından sağlandıktan sonra ilgili Bölüm Koordinatörüne imzalatılıp Uluslararası İlişkiler Birimine teslim edilecektir.)

Ayrıntılı bilgi için: http://www.yok.gov.tr/web/mevlana/anasayfa

 

Başvuru Tarihleri: 5 Şubat 2019-25 Şubat 2019

NOT:

1) Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı(YÖK) tarafından 2019-2020 Akademik yılına ait öğrenci kontenjanları ve burs miktarları henüz ilan edilmemiş olup, YÖK tarafından ilan edilir edilmez ayrıca duyurulacaktır.

2) Yapılan başvurularda dağılım Lisans ve Lisansüstü başvuru sayısına göre oransal olarak paylaştırılacaktır.

İLETİŞİM

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi Mevlana Koordinatörlüğü

 

Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü Yunusemre/Manisa

Tel: (0236) 201 11 21

E-mail: mevlana@cbu.edu.tr