YÖNETİM KURULU
Başkan
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ Rektör
Üyeler
Prof. Dr. Süleyman Sami İLKER Tıp Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa MIYNAT İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet TÜRK Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ahmet TÜRK Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Birol KOVANCILAR Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ahmet Kemal ÇELEBİ İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Serhat BAŞTAN İletişim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ramazan GÖKBUNAR İşletme Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bilal GÜMÜŞ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. A.Kemal ÇELEBİ Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Ali A. KİLİMCİOĞLU Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bilal GÜMÜŞ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Seyhun KÜRŞAT Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Muzaffer TEPEKAYA Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. M.Kenan YALINIZ Turgutlu Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Raportör
Ali EMİROSMANOĞLU Genel Sekreter