CBÜ DİPLOMA EKİ ETİKETİ

CBU Diploma Eki Etiketi

 

Avrupa’da yaygın olarak konuşulan bir dilde (İngilizce),
öğrencinin talebi olmaksızın (otomatik),  Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından
mezun olanlara diploma ile birlikte ücretsiz 
olarak verilmektedir.

DİPLOMA EKİ Nedir?
Diploma Eki (DE), uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamayı (diploma, derece, sertifika vb) amaçlayan diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı nitelikte bir belgedir. Diploma Eki, asil diplomaya ek olarak, bu belgenin verildiği birey tarafından basarı ile tamamlanmış olan eğitimin seviyesi, bağlamı, içeriği ve kullanım alanları hakkında bilgi vermesi amacıyla tasarlanmıştır. Değer yargılarından, eşitlik ve tanınma ile ilgili değerlendirmelerden uzak tarafsız bir belge olmalıdır. Zaman, para ve is yükü kaybının önlenmesi için tasarlanan esnek ve hükmedici nitelikte olmayan bir araçtır. Yöresel ihtiyaçlara uyum sağlayabilir nitelikte bir belgedir.

Diploma Eki’nin bilgi formatı, Avrupa Komisyonu ve UNESCO/CEPES tarafından gerçekleştirilmiştir.

Diploma Eki sekiz bölümden oluşur (1. diplomaya sahip olan kisi ile ilgili bilgiler, 2. alınan derece ile ilgili bilgiler, 3. alınan derecenin düzeyi ile ilgili bilgiler, 4. programın içeriği ile ilgili bilgiler, 5. elde edilen derecenin kullanım alanları, 6. ek bilgi, 7. diploma ekinin onayı, 8. ulusal yükseköğretim sistemi hakkında bilgi). Her bölümün doldurulması zorunludur. Gereken bilginin sağlanamadığı durumlarda, nedenini bildiren bir açıklama yapılması gerekir.
Diplomada ismi belirtilen örgencinin mezun olduğu ulusal yükseköğretim kurumu hakkında bir açıklama Diploma Eki’ne eklenmelidir.


Diploma Eki Ne Değildir?
Diploma Eki bir CV olmadığı gibi diploma aslı ya da transkript de değildir. Diploma Eki’nin amacı, alınan derecelerin akademik ve profesyonel dünyada tanınırlığını kolaylaştırmak, şeffaflığını artırmak olmakla birlikte, tanınırlık garanti eden otomatik bir sistem de değildir.

Diploma Eki Öğrencilere Sağladıkları Nelerdir?
Yurtdışında daha okunaklı ve kolaylıkla karsılaştırılabilen bir diplomadır. Eğitim süresi boyunca elde edilen akademik kariyer ve yeterlilik hakkında kapsamlı bir açıklama içerir. Başarı ve yeterlilikleri hakkında objektif bir bilgilendirme yapar. Yurt dışında is bulma ya da ileri düzeyde çalışma fırsatlarına daha kolay erişim sağlar. Is bulabilmeyi hızlandırır.

Diploma Eki Yükseköğretim Kurumlarına Sağladıkları Nelerdir?
Akademik ve mesleki tanınırlığı kolaylaştırarak, şeffaflığını artırır. Tüm Avrupa’da kabul gören ortak bir yapı oluştururken, ulusal/kurumsal özerkliği korur. Yeterlilik konusunda bir baksa eğitim sistemi içerisinde anlaşılabilecek açıklayıcı nitelikte bilgiler sağlar. Kurumun yurt dışında kabul edilebilirliğini arttırır. Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde is bulabilme düzeyini artırır. Diplomanın içeriği ve taşınabilirliği hususunda birçok sıkça karşılaşılan soruya cevap sağlaması açısından zaman kaybını önler.

GENEL TANITIM YÖNETİM AKADEMİK ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA KAMPÜSTE YAŞAM BİLİŞİM SERVİSLERİ
Adımız Celal Bayar Rektör Fakülteler UBS Bilimsel Araştırma Projeleri Sosyal Tesisler İnternet
Tarihçe Rektör Yardımcıları Yüksekokullar Öğrenci İşleri Kütüphane Spor Tesisleri E-Posta
Neden Manisa CBÜ Senato Meslek Yüksekokulları Akademik Takvim Araştırma Merkezleri Kampüste Ulaşım UBS
Vizyon ve Misyon Yönetim Kurulu Enstitüler Mezun Bilgi Sistemi Laboratuarlar Yemek Listeleri EBYS
Kısaca MCBÜ Rektör Danışmanları Merkezler Uluslararası İlişkiler
Koordinatörlüğü
(Erasmus+ & Mevlana & Farabi)
Etik Kurullar Öğrenci Kulüpleri MEBİS
Sayılarla MCBÜ ÜAK Temsilcisi Rektörlüğe Bağlı Bölümler Ö.Y.P. Koordinasyon Birimi Yurtlar İhale İlanları
Fotoğraflarla MCBÜ Genel Sekreterlik UBS CBÜ Teknokent Akıllı Kart Rehber
İdari Birimler Eğitim Kataloğu Öğrenci Webmail Askıya Çıkardık Canlı Yayın  
MCBÜ Tanıtım Kılavuzu Organizasyon Şeması     Kalite Komisyonu  
MCBÜ Logo ve Görsel Materyalleri          
  Santral: (236) 201 10 00 Faks: (236) 237 24 42
•Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü 45140 - Yunusemre - MANİSA•
© Copyright · MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk. ·