2016 TUS sonbahar yeni değerlendirme işlemleri sonucunda üniversitemize yerleştirilen adayların dikkatine
  |   |

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 25.09.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2016 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) ilişkin olarak yapılan yeni değerlendirme işlemleri sonucunda Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan adayların 26.05.2017 Cuma mesai bitimine kadar gerekli belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
AÇIKTAN VE YENİDEN ATANACAKLAR İÇİN 
- Dilekçe (Duyuru ekinde yer alan dilekçe doldurulacaktır)
- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- İkametgâh ilmühaberi 
- Mezuniyet Belgesi (Onaylı Sureti) 
- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu)
("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir)
- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi 
- Adli Sicil Kaydı 
- Fotoğraf (6 adet)
- Mal Bildirim Formu
(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)
- Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet ıslak imzalı nüsha hazırlanacaktır)
(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir) 
 
HALEN BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞANLAR İÇİN
- Dilekçe (Duyuru ekinde yer alan dilekçe doldurulacaktır)
- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 
- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi  
- Diploma Fotokopisi 
- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu)
("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir)
- Fotoğraf (2 adet)
  
Dilekçe için tıklayınız.

Personel Daire Başkanlığı
Tel: (0236) 201 10 00
     Faks: (0236) 201 14 40   
 Okunma Sayısı:  90