Kula Meslek Yüksekokulundan Bilimsel Projeler
  |   |

"Kula'nın Markalaşma Sürecinde Kent İmajının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi" Projesi 
Kula Meslek Yüksekokulu, Kula Belediyesi, Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasındaki bilimsel ve eğitimsel proje işbirliği çerçevesinde, "Kula'nın Markalaşma Sürecinde Kent İmajının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi" başlıklı proje tamamlandı.
Kent markalaşması, kentlerin potansiyelini ortaya çıkartarak rakiplerinden farklılaşmasını ve onlar karşısında üstünlük elde etmesini sağlamaktadır. Kentlerin yatırımcı ve turist çekmesi, ihracatı artırması, nitelikli insan kaynağını çekmesi için güçlü marka imajına sahip olması gerekmektedir. Güçlü marka imajına sahip olmada da yerel yönetimlere, kamu kuruluşlarına, üniversitelere, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektör ve yerel medya temsilcilerine büyük sorumluluk düşmektedir. Güçlü marka imajı oluşturma sürecinde; bu kurumların kentin farklılaştırıcı unsurlarını ortaya koymaları, entegre bir şekilde ve uzun vadeli stratejilerle hareket etmeleri gerekmektedir. Bu amaçla Kula Meslek Yüksekokulu ile Kula Belediyesi ve Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında bilimsel ve proje işbirliği çerçevesinde "Kula'nın Markalaşma Sürecinde Kent İmajının Belirlenmesi ve Geliştirilmesi" başlıklı, 9 ay süreli proje tamamlandı. Proje Yürütücülüğünü Dr. Öğr. Üyesi Sedat Coşkun, Proje Koordinatörlüğünü İbrahim Sudak, Proje Yöneticiliğini Hüseyin Tosun, Proje Danışmanlığını ise Öğr. Gör. Melis Yalçın yaptı.
Projeyle; marka kent olma sürecinde üniversite öğrencilerinin Kula'nın kent imajına yönelik algısının öğrenilmesi ve mevcut kent imajının geliştirilebilmesi için öneriler sunulması amaçlandı. Kula Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan ve farklı kentlerden gelen 342 öğrenciye anket uygulanarak elde edilen veriler analiz edildi.
Proje kapsamında Kula Jeopark alanı ve tarihi Kula evleri gezileri, Kula Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Kula ilçe protokolünün bir araya gelmesi gibi etkinlikler de gerçekleştirildi. Proje sonucuna göre;  Kula'nın tanıtımına ilişkin faaliyetlere ağırlık verilmesi, özellikle 18-21 yaş aralığında bulunan gençleri hedef alan sosyal ve kültürel etkinlik sayısının artırılması, Kula'nın hangi yönüyle öne çıkarılacağına dair paydaşlarla görüşmeler yapılması, Kula'nın sahip olduğu doğal ve kültürel özelliklerin birçoğunun aynı anda sunulmaya çalışılarak markalaşma çabası yerine belirli özelliğinin farklılığı vurgulanarak marka kent oluşturulmaya çalışılmasına yönelik öneriler sunuldu. Kula'nın markalaşma sürecinde, doğru bir konumlandırma stratejisine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
 
 
 
 
 
 
 
 

"Belediye Personelinin Çatışma Yönetimi Konusunda Bilgilendirilmesi" Projesi
Kula Meslek Yüksekokulu ile Kula Belediyesi arasında eğitimsel ve bilimsel proje işbirliği çerçevesinde "Belediye Personelinin Çatışma Yönetimi Konusunda Bilgilendirilmesi" başlıklı 9 ay süreli proje tamamlandı.
Proje Yürütücülüğünü Kula Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Programı Öğr. Gör. Dr. Selin Çavuşoğlu, Proje Danışmanlığını Kula Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sedat Coşkun, Proje Koordinatörlüğünü Volkan Filik yaptı.
Üniversite akademik personeli tarafından iki farklı gruba ayrılan belediye personeline, iki gün süreli "Çatışma Yönetim Stratejileri" eğitimi verildi. Bu eğitim öncesinde çatışma yönetim stratejilerini ölçen bir anket uygulandı. Eğitimi gerçekleştirdikten 20 gün sonra aynı anket, aynı personele tekrar uygulanarak çatışma yönetim stratejilerini kullanımlarının ne yönde değişim gösterdiği tespit edildi. Yapılan istatistiksel analizler neticesinde deneklerin eğitim öncesi ve sonrası çatışma yönetim stratejileri skorları arasında anlamlı düzeyde bir fark görüldü. Belediye personelinin hükmetme, çatışmadan kaçınma skorlarında ve genel skorda artış gözlendi. Anlamlı düzeyde olmasa da bütünleştirme, uzlaşma ve uyma stratejilerinde de artış olduğu görüldü. 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Kula İlçesi Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Vergi Bilincinin Analizi" Projesi 
Kula Meslek Yüksekokulu ile Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kula İlçe Vergi Dairesi Müdürlüğü arasında bilimsel ve eğitimsel proje işbirliği çerçevesinde "Kula İlçesi Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Vergi Bilincinin Analizi" başlıklı 9 ay süreli proje tamamlandı.
Üniversite akademik personeli tarafından üç farklı gruba ayrılan Kula ilçesi lise son sınıf öğrencilerine, Kula Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından "Vergi Bilinci" eğitimi verildi. Bu eğitim öncesinde öğrencilere vergi bilincini ölçmeye yönelik bir anket uygulandı. Eğitimi gerçekleştirdikten sonra aynı anket, aynı öğrencilere tekrar uygulanarak öğrencilerin vergi bilincinde ne yönde değişim gösterdiği tespit edildi. Eğitim öncesine ilişkin vergi bilinci verilerinin normal dağılıma uyduğu, ancak eğitim sonrası vergi bilinci verilerinin normal dağılıma uymadığı görüldü. Yapılan istatistiksel analizler neticesinde, deneklere vergi bilincini artırmaya yönelik verilen eğitimin fayda sağladığı görüldü.
 
 
Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  311