Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden Duyuru
  |   |

26.11.2016 tarihinde 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hakkında yönetmelik dayanarak düzenlenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi'nin 8. Maddesi gereği Bilimsel Araştırma Projesi, Yüksek Lisans Tez Projesi, Doktora Tez Projesi ve Tıpta Uzmanlık projeleri başvuru süreleri Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında, ayların ilk ve son günlerini kapsayacak şekilde yapılır. Alt Yapı Projelerinin başvuru tarihini komisyon ilan eder. Bilimsel Toplantı Düzenleme Projesi ve Hızlı Proje başvuruları her zaman yapılır.

 Okunma Sayısı:  90