MCBÜ Yükseköğrenim Vakfı Burs Duyurusu
  |   |

MCBÜ YÜKSEKÖĞRENİM VAKFI BURS DUYURUSU 
 
 
MCBÜ Yükseköğrenim Vakfı, Şubat 2018 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında ön lisans ve lisans öğrencilerine ayda 125 TL, lisansüstü öğrencilerine ayda 200 TL burs verecektir. İlgilenen öğrencilerin, 02.02.2018 Cuma günü mesai bitimine kadar; fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları ve enstitü öğrenci işlerine aşağıda istenen belgeler ile birlikte başvurmaları gerekmektedir.


BAŞVURUDA İSTENEN KRİTERLER

1- Ailesi üzerinde mal varlığı bulunmaması,
2- KYK veya herhangi başka bir kuruluş ve dernekten burs almıyor olmak,
3- Sigortalı çalışıyor olmamak.
 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Dilekçesi (Kendisini, ailesini anlatan dilekçe),
2- Sigorta Tescil Hizmet Dökümü Belgesi (SGK'dan alınacak),
3- Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden alınacak),
4- Transkript (1. sınıflar için zorunlu değil),
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
6- Bir adet vesikalık fotoğraf.
 Okunma Sayısı:  2518