08.06.2018 tarihli 4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı Sonuçları
  |   |

4B Sözleşmeli Personel Asil Yedek Başvuru Listesi

 Dilekçe Örneği

 
 
 
Başvuru Yeri-Süresi:

Asil olarak kazanan adayların aşağıdaki istenen belgelerle birlikte, sonuçların ilan edildiği tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai saatleri içerisinde) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Asil olarak kazanan adaylardan başvuru süresi bitimine kadar başvurmayan olduğu takdirde yerine sırasıyla (varsa) yedek olarak kazanan aday yerleştirilecektir.

Asil Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:
1-) Başvuru Dilekçesi
2-) Diploma ya da geçici mezuniyet belgesi. (aslı görülmek üzere fotokopisi ya da e-devlet üzerinden alınan barkotlu öğrenim belgesi)
3-) Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Görev yapacağı unvanda çalışmasına engel bir durumun bulunmadığı gösterir heyet raporu)
4-) Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden temin edilebilir)
5-) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis belgesi ya da tecilli/muaf olduğunu gösteren belge)
6-) Mal Bildirim Beyan Formu  (Form, aday tarafından başvuruya gelmeden önce elle doldurulup imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir)
7-) 6 adet vesikalık fotoğraf.
8-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9-) Daha önce çalışan adayların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onaylı hizmet dökümü (e-devlet kapısı üzerinden barkotlu belge şeklinde temin edilebilir)
10-) Kamu kurumlarında emekli sandığına bağlı geçen hizmetinin bulunması halinde, emekli sicil numarası ile çalışılan kurumdan alınacak hizmet belgesi. (Daha önce 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesine göre çalışanlar için ise çalıştığı süreleri ve unvanını gösterir belge)
11-) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Form, aday tarafından başvuruya gelmeden önce bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup çıktısı alınacak, fotoğraf yapıştırıp ilgili bölüm imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir. Adayın bilgisayar ortamında doldurduğu formu başvuruya gelirken harici bir usb bellek içerisinde yanında bulundurması hata ile karşılaşıldığında düzeltme açısından yararlı olacaktır.)

Not:  Bilindiği gibi;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Not:  İstenilen belgeleri teslim eden adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırtılacak olup, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olarak sonuçlanmasına müteakip adaylarla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat yapılmayacaktır.
 
Asil Kazanan Adaylar için Başvuru Bitiş Tarihi: 13.07.2018 (mesai bitimine kadar)

Adres:   Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 
               Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa
               Tel: 0(236)201 10 00  Web: www.mcbu.edu.tr

 Okunma Sayısı:  2071