5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi sona erdi
  |   |

MCBÜ "5.Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi" 7-9 Mayıs 2018 tarihleri arasında Türkiye'nin tarihi ve akademik yapılanması en eski okullarından birisi olan MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi'ne 515 ulusal ve uluslararası spor bilimci, yönetici ve uygulamacı katıldı. Kongre kapanış konuşmaları, öğrencilerimiz adına Lisansüstü Öğrencimiz Burcu Kıvrak ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Gümüş tarafından yapıldı.
"Turizm ve Rekreasyon", "Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi", "Spor Yönetim Bilimleri", "Hareket ve Antrenman Bilimleri", "Spor Sağlık Bilimleri", "Sporda Psiko-Sosyal Alanlar", "Engellilerde Spor" temel alanları kapsamında bildiriler sunuldu ve çalıştaylar gerçekleştirildi. Ulusal ve uluslararası katılımcılar, söz konusu alanlarda sözel ve poster ödüle layık görüldüler. Ayrıca "Toplumsal Duyarlılık ve Spor" başlığı altında sunulan bildirilerde de en iyi proje dalında ödül verildi.
Başkanlığını Prof. Dr. Bilal Gümüş'ün yaptığı kongrenin düzenleme kurulunda; Dr. Metin V. Sayın, Dr. Hatice Çamlıyer, Dr. Niyazi Eniseler, Dr. Fatih Çatıkkaş, Dr. Pınar Güzel, Dr. Murat Taş, Dr. H. Alper Güngörmüş, Dr. Murat Akyüz, Dr. Serdar Tok ve Dr. Yavuz Yıldız görev aldılar. Fakültenin tüm akademik personelinin görev aldığı kongrede, Bilimsel Sekretaryayı Dr. Şebnem Cengiz, Dr. Kadir Yıldız, Dr. Nihal Dal ve Dr. Mehmet Asma yürüttü. 
Kongrede 301 bildiri sunuldu; 1'i yurtdışı, 5'i yurt içi olmak üzere toplam 6 davetli konuşmacı ve Spor Bilimleri alanında kariyer yapmış 4 katılımcı ile çeşitli panel ve sempozyumlar düzenlendi. Kongrede 515 lisans, lisan üstü öğrenci ve akademisyen yer aldı. Uluslararası açılış töreni ve davetli oturumunu simultane çeviri şeklinde Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Elvan Deniz Yumuk gerçekleştirirken, Üniversitemiz Öğretim Görevlisi Özge Göbel tarafından da işaret dili çevirisi yapıldı. 
6. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Cumhuriyet Üniversitesi'nin devir teslim bayrağı ise, kapanış töreninde Kongre Başkanı Dr. Bilal Gümüş tarafından takdim edildi.
 
 
Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  466