6-8 Haziran 2017 Tarihli Öğretim Elemanı İlanları Sınav Sonucu
  |   |

SINAVI KAZANAN AÇIKTAN / YENİDEN ATANACAK ADAYLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER 
 
1-Dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında)
2-Adli Sicil Kaydı Belgesi
3-Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi
4-Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Alınacak Heyet Raporu)
5-Fotoğraf (6 adet)
6-Güvenlik Soruşturması Formu (2 adet ıslak imzalı nüsha hazırlanacaktır)
(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)
7-Mal Bildirim Formu 
(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)
 
SINAVI KAZANAN NAKLEN ATANACAK ADAYLARIN HAZIRLAYACAĞI BELGELER 
 
Halen herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışanların çalıştıkları kurumun adını ve görev yaptıkları unvanı da belirtecekleri bir dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında) vermeleri yeterlidir. 
 
 
* İlgili kadrolara atanmaya hak kazanan adayların; atamalarının yapılabilmesi için 25.07.2017 Salı günü mesai bitimine kadar ilana başvurdukları atama yapılacak birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Ahmetli Meslek Yüksekokulu - 1017258 Nolu İlan
Köprübaşı Meslek Yüksekokulu - 1017257 Nolu İlan
Kula Meslek Yüksekokulu - 1017286 Nolu İlan
Soma Meslek Yüksekokulu - 1017252 Nolu İlan 
Salihli Meslek Yüksekokulu - 1017255 Nolu İlan 
Salihli Meslek Yüksekokulu - 1017256 Nolu İlan 
Yabancı Diller Yüksekokulu - 1017254 Nolu İlan 

 Okunma Sayısı:  98