EUROSTUDENT Projesi anketi
  |   |

Sevgili öğrenciler;

Sizleri Avrupa ülkelerindeki ögrencilerle aynı platformda buluşturacak Eurostudent projesi kapsamında hazırlanan anket ile yeni eğitim politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz.

Bu anket ile amaçlanan Avrupa'daki yükseköğretim öğrencilerinin sosyo-ekonomik koşulları hakkında;

_ Uluslararası, karşılaştırılabilir ve güvenilir veri toplamak, 
_ Toplanan verileri analiz etmek,
_ Katılımcı ülkelerdeki ilgili kurumlara eğitim politikalarını belirlemelerinde ve/veya mevcut politikalarını iyileştirmelerinde yardımcı olmak.

Ankete katılımınız yeni eğitim politikalarının geliştirilmesi adına yüksek önem taşımaktadır. Katılımınız ve değerli fikirleriniz için teşekkür ederiz. 

*Ankete verilecek cevaplar sadece akademik amaçlarla değerlendirilecektir. 
*Ankete katılan kişilerin kimlik bilgilerini paylaşma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Ankete katılmak için: https://goo.gl/kgQQn6
link 

 Okunma Sayısı:  367