Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Programı öğrencileri, eğitimlerinin son döneminde Tapu Müdürlüklerinde çalışacak
  |   |

Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Köse ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Hüseyin Afacan tarafından Ankara'da bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne özel bir ziyaret gerçekleştirildi.
Özellikle bahar yarıyılında iş yeri uygulama eğitimine gönderilecek okulumuz Tapu Kadastro Programı öğrencilerinin iş yeri bulma konusunda sıkıntı yaşamamaları adına gerçekleştirilen bu ziyarette; Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Ömer Sinan Bayçelebi ve Tapu ve Kadastro Eğitim Müdürü Mahmut Şener ile görüşmeler yapıldı. Sarıgöl MYO ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arasında bir anlaşma sağlandı. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından okulumuz öğrencilerinin eğitimi için gerekli bütün olanakların sağlanacağı, Bölge Müdürlükleri ve Tapu Müdürlükleri ile gerekli görüşmelerin yapılacağı ve öğrencilerin ücret karşılığında eğitiminin gerçekleştirileceği konusunda mutabakata varıldı. 
Ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü tarafından tüm il müdürlüklerine bir yazı yazılarak, Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Tapu ve Kadastro Programı öğrencilerinin iş yeri uygulama eğitimlerini Tapu Müdürlüklerinde alması ve bu konuda her türlü kolaylığın sağlanması istendi. Öğrencilerimiz bu eğitimleri sırasında ücret de alacaklar.
Sarıgöl Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Köse konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Günümüzdeki küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, nitelikli iş gücüne olan ihtiyacın her geçen gün artmasına neden olmuştur. Genç ve üniversitede okuyan nüfus oranının artmasıyla, işsizlik ve ekonomik anlamda ülkemizi zora sokan durumlarla karşı karşıya kalınmıştır. Bu durumun ortadan kaldırılabilmesi ancak ve ancak genç nüfusun nitelikli hale getirilmesi, mesleki ve teknik imkanların artırılmasıyla mümkündür. Bu nitelikli genç nüfusa olan ihtiyacı karşılamak konusunda en büyük görev üniversitelere düşmektedir. Bu bağlamda Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak bölgesel, yerel ve sektörel nitelikli iş gücü talepleri doğrultusundaki ihitiyaçlar göz önünde bulundularak "İş Yeri Uygulama Eğitimi'' adı verilen yeni bir eğitim modeli uygulamaya konmuştur. Sarıgöl Meslek Yüksekokulu olarak; okulumuzda bulunan Mimarlık ve Şehir Planlama, Harita ve Kadastro ile Tapu ve Kadastro Programları için "İş Yeri Uygulama Eğitimi" modeli uygulanmaya başlanmıştır. Öğrencilerimizin 15 haftalık tam zamanlı uygulamalı eğitime tabi tutulabilmesi için uygun iş yeri bulma yönünde ihtiyaçlar doğmuştur. Tapu ve Kadastro Programı için yalnızca Tapu Kadastro Müdürlüklerinde iş yeri uygulama eğitimi alma imkanı olması nedeniyle, ilgili müdürlüklerde istihdam alanı yaratılması konusunda herhangi bir problem yaşamaması için okulumuza büyük bir iş düşmüştür. Aynı zamanda ülkemiz genelinde tapu kadastro programına sahip üniversiteler içinde "İş Yeri Uygulama Eğitimi"ne geçişi sağlayan tek üniversite ve meslek yüksekokulu oluşumuz, durumu daha da özel kılmıştır. Bu nedenle Ankara'da bulunan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne özel bir ziyaret gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz artık, iş yeri uygulama eğitimlerini Tapu Müdürlüklerinde yapacaklar ve ayrıca bu çalışmaları karşılığında ücret de alabilecekler" diye konuştu. 
 
 

 
Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  291