"Manisa'da Nüfus Hareketleri" konferansı düzenlendi
  |   |

Üniversitemiz Nüfus ve Göç Araştırma Merkezi'nin (NÜGAM) düzenlediği "Manisa'da Nüfus Hareketleri" konulu konferans, 17 Mayıs 2017 tarihinde Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 
Açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz Nüfus ve Göç Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tülin Canbay; bu konferansın Merkezin ilk faaliyeti olduğunu belirterek, konuşmacı ve katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. 
Konferansı sunan Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Nejdet Bilgi konunun öncelikle sayısal ve tarihi verilere dayandığını belirterek, Manisa'nın sancak/il ve kaza/ilçe düzeyinde tarihsel nüfus panoramasını sunmaya çalışacağını belirtti. Manisa ilinin Osmanlı idari yapısında Saruhan Sancağı olarak, Cumhuriyet dönemindeki Manisa Merkez ilçesinin ise Manisa kazası tanımlamasıyla Saruhan Sancağının merkezi olarak yer aldığını söyledi. Önce Saruhan Sancağının Osmanlı dönemindeki veriler ışığında nüfusunu özetledi. İlk nüfus bilgilerinin tahrir defterlerine dayandığını söyleyen Bilgi, 19. Yüzyılda yapılan ilk nüfus sayımı sonuçlarına göre 1835 yılında sancağın 163.694 nüfusa sahip olduğunu, aynı yüzyılın sonlarına doğru 1890 yılında 358.086'ya ulaştığını söyledi. Osmanlı döneminin 1918 yılı başlarına ait son nüfus istatistiğinde ise sancak nüfusunun 448.970'i bulduğunu belirtti. Sancak itibariyle 16. Yüzyılda %1'e bile ulaşmayan gayrimüslim nüfusun, 1890'da ve 1918'de %12 civarında olduğunu vurguladı.
Bilgi, Manisa kazasının yaklaşık nüfusunun 1531 yılında 30.177, 1575 yılında 41.995 olarak tespit edildiğini ve 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla kadar sağlıklı nüfus bilgisi içeren veri bulunmadığını belirtti. İlk nüfus sayımlarının yapıldığı döneme ait 1842 tarihli nüfus defterine göre Manisa kazasının 50.864 nüfusu bulunduğunu, bu nüfusun %71'inin Müslüman, %23'ünün Rum, %4'ünün ermeni ve %2'sinin Yahudi olduğunu söyledi. 1890 ve 1908 tarihli kaza ölçekli bilgilerin ardından, yine Osmanlı son dönemi istatistiğine göre 1918 yılına ait bilgileri de verdi. Buna göre 1918 yılında Manisa kazasında toplam 119.162 nüfus bulunduğunu, bu nüfusun %77'sinin Müslüman, %19'u Rum, %2'sinin ermeni ve %2'sinin Yahudi olduğunu belirtti. 
Cumhuriyet döneminde ilk nüfus sayımının 1927'de gerçekleştirildiğini ve Manisa'nın il düzeyinde nüfusunun 374.013 olarak tespit edildiğini söyleyen Bilgi, diğer sayım sonuçlarına da değinerek, 2015 yılında il nüfusunun 1.380.366'ya ulaştığını belirtti. İstiklal Savaşı'nın da etkisiyle gayrimüslim nüfusun büyük ölçüde ülkeyi terk ettiğini söyleyen Bilgi, bu yüzden Manisa'da Müslüman nüfus oranının %100'e ulaştığını vurguladı. Cumhuriyet dönemi Manisa nüfusunu etkileyen faktörlerin iç ve dış göçler olduğunu vurguladı.
NÜGAM Müdürü Prof. Dr. Tülin Canbay, verdiği değerli bilgiler için Yrd. Doç. Dr. Nejdet Bilgi'ye teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.  
Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  138