Modern Dinoflagellat Kist Taksonomisi ve Çalışma Yöntemleri Çalıştayı
  |   |

link
 
Modern Dinoflagellat Kist Taksonomisi ve Çalışma Yöntemleri Çalıştayı Duyuru
 
link
 
24. Ulusal Biyoloji Kongresi Kapsamında 12 Eylül 2018  tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Laboratuvarı'nda  saat 10:00-12:00 saatleri arasında yapılacak olan Modern Dinoflagellat Kist Taksonomisi ve Çalışma Yöntemleri Çalıştayı'nı duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz.

Dinoflagellat kist taksonomisi, problemleri, Dinoflagellat Çalışma Yöntemleri, tek hücre kültür yöntemleri  ve moleküler filogeni alanında çalışmayı arzulayan ya da çalışmakta olan, farklı perspektiflerden yaklaşan ve normalde birbirlerinden ayrı olarak çalışan fitoplankton taksonomisi, ekolojisi,  paleoekolojisi  ve moleküler filogenetik çalışmalara ilgi duyan tüm araştırıcıların katılımını arzu ediyoruz.  Bu sayede  çalıştay, araştırma alanlarının kapsamını sunmayı, bu alanda  gelişme ve ilgi için ortak hedefler önermeyi amaçlıyor.
 
NOT: Çalıştaya kayıt ubk2018 kongre web sayfasından Çalıştay bölümüne girilerek yapılabilir. Çalıştay 15 kişi ile sınırlıdır

Lütfen 15 Ağustos 2018 tarihine kayıt olunuz.
 
İletişim  adresleri:
Doç.Dr. Hilal AYDIN           hilalaydin66@gmail.com
Dr. Araş.gör. Emine Erdem YÜRÜR   ehyurur@gmail.com 
 Okunma Sayısı:  328