"MCBÜ İİBF 360° Gençlerle 5. Uluslararası Öğrenci Kongresi"ne Rekor Uluslararası Katılım
  |   |

26 ülkede yer alan 35 üniversiteden 124 tebliğ sunuldu 
Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde; Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi iş birliği ile 3-4 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen "Sürdürülebilirlik Ekseninde Ekonomi, Siyaset ve Toplum" temalı MCBÜ İİBF 360° Gençlerle 5. Uluslararası Öğrenci Kongresi başarıyla tamamlandı.
Kongrenin açılış töreni,  3 Nisan 2018 tarihinde MCBÜ Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde yapıldı. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Gümüş, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Önal, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı İdris Avşar, İİBF Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, yüksekokul müdürleri, öğretim üyeleri ve 26 ülkede yer alan 35 üniversiteden çok sayıda öğrenci katıldı.
MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Tolga Beşikçi'nin hazırladığı rekreasyonel sahne gösterisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının sunduğu gösteri ile başlayan kongrenin açılış konuşmasını yapan MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, "Bilimsel ve teknolojik gelişmenin baş döndürücü bir hızla ilerlediği, ekonomik rekabetin çevre, insan ve insanlığın ortak değerlerini hızla tahrip ettiği bir dönem yaşıyoruz. Bu krizden çıkış; insanı ve çevreyi koruyan, refahı ve bilgiyi paylaşan bir anlayışın hakim olmasıyla mümkündür" dedi.
Prof. Dr. Mustafa Mıynat, "26 ülkede yer alan 35 üniversiteden 124 tebliğ sunulacak."
Prof. Mıynat, insanlığın en önemli buluşlarının, üzerinde yaşadığımız bu topraklarda gerçekleştiğini dile getirerek, "İlk yerleşik medeniyetler burada kuruldu, ilk tarımsal faaliyetler bu topraklarda yapıldı, yazı bu topraklarda icat edildi ve para ilk defa bu topraklarda, Manisa'da kullanıldı. Bize düşen insanlığın en önemli mirasını taşıyan bu topraklardan hareketle, insanlığın refahı ve mutluluğu için beraber çalışma azmi ve kararlılığını ortaya koymaktır. Ülke olarak, tarihte olduğu gibi günümüzde de bu değişimin öncüsü olmanın çabası içindeyiz. Bu değişimi sizlerle birlikte başaracağız.
Kongremizde iki gün boyunca 26 ülkede yer alan 35 üniversiteden toplam 157 katılımcı bildiri sunacak. Sunulacak bildirilerin 121'i lisansüstü, 27'si lisans düzeyinde. Katılımcılarımızın 50'si yabancı uyruklu. Toplam sunulacak tebliğ sayısı ise 124. Ülke ve katılımcı sayısı itibariyle bu yıl rekor yaşıyoruz" diye konuştu. 
Ardından bir konuşma yapan Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can, bu tarz büyük organizasyonların çok emek gerektirdiğini ve pek çok kişinin gece gündüz çalıştığını vurgulayarak, tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
Uluslararası Vizyon Üniversitesi Öğretim Görevlisi Muhittin Kahveci ise yaptığı selamlama konuşmasında, Evlad-ı Fatihan diyarından selam getirdiğini söyleyerek, Üniversitemizde karşılaştıkları misafirperverlik için teşekkür etti.
Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, "Bizler aklın sınırlarını zorlayarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olarak ve aynı zamanda kalp ile bağlantısını koparmadan bilgi üretmek durumundayız." 
Üniversitelerin bilimin merkezi olduğunu dile getiren Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, "Öğrencilerimiz burada belli bir eğitim ve öğretimden geçiyor. Ancak öğrenci arkadaşlarımızın, bu dönemde araştırmaya, bilgi üretmeye yönelmesi her şeyin üzerinde takdire şayan" diye konuştu. 
Bizlerin "Oku" ilahi hitabına mazhar olan bir millet olduğumuzu ifade eden Prof. Çelebi, "Dolayısıyla biz sadece yazılı metinleri değil; olayları, maddeyi, evreni akıl ederek, sezerek, kıyaslayarak, anlamlandırmaya çalışarak, sentezleyerek bilgiyi gerçekleştiren bir medeniyetin çocuklarıyız. Bilim dediğimiz şey, akılla bütün beşeri faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle ortaya çıkıyor. Elbette bizler aklın sınırlarını zorlayarak, eleştirel ve sorgulayıcı bir bakış açısına sahip olarak ve aynı zamanda kalp ile bağlantısını koparmadan akıl etmek ve bilgi üretmek durumundayız. 
Oysa, Batı medeniyeti aklı kutsallaştırmıştır ve mutlaklaştırmıştır. Dolayısıyla aklın kalp ile olan bağlantısını koparmıştır. Bu nedenle Batı medeniyetinde irfandan ve hikmetten bahsedemiyoruz. Aklın kalp ile olan rabıtasını kurduğumuzda, ilmin hemen akabinde irfan ve hikmet ortaya çıkıyor" dedi.
Öğrencilerimizin bu seviyede ağır bir sorumluluğun altına girerek, bizleri üniversite olarak ziyadesiyle memnun ettiğini söyleyen Çelebi, "Seçilen konu da çok güzel. Sürdürülebilirlik ekseninde ekonomi siyaset ve toplum. Ancak, sürdürülebilirlik ekseninde tam bir görüş birliğine varılmış değil. Bazı işletmeler sürdürülebilirliği; verimliliğin artırılması, riskin önceden görülmesi ve buna tedbir alma olarak tanımlamışlar. Hayatın her alanına bu kavramın girdiğini görüyoruz. Zannediyorum sürdürülebilirlik; haktan, adaletten, hukuktan yana olacak şekilde tanımlanmalı. 
Peki ekonomik tanımlardan ziyade olan sürdürülebilirlik nedir? Adalet sağlanıyorsa, o eylem sürdürülebilir bir faaliyettir. Hakikate ulaşılabiliyorsa sürdürülebilirlik söz konusudur. Dolayısıyla sürdürülebilirliği bu bakış açısıyla ele alırsak, kavramları yerli yerine oturtmuş olacağız. 
Öğrenciler kongrede sunulacak bildirilerle bu tartışmaları yapacak ve literatüre katkı sağlayacaklar. Her şeyden önemlisi de onların böyle bir çaba ve gayretin içinde olmalarıdır. Bu işin içinde yer alan, akıl ve alın teri sarf eden genç arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Başta dekanımız olmak üzere, öğrenci kardeşlerimize yol gösteren tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kongreyi Sakarya, Uludağ, Balıkesir ve Uluslararası Vizyon Üniversitelerinin desteği ve ortaklığında gerçekleştiriyoruz. Bu bizim için çok önemli. Aramızda Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vecdi Can bulunuyor. Onların desteğini her zaman yanımızda hissediyor ve çok teşekkür ediyorum. Kongrenin başarılı ve verimli geçmesini diliyorum" diye konuştu.
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, "Bize bahşedilen hayatı ömre çevirmek durumundayız."
Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise "İnsan olmak son derece önemli bir şey. Yaşamak da elbette insan olmak kadar önemli ve çok ciddi, hele hele insanca yaşamak. Dolayısıyla her bir insanın hayatı çok önemli ve biz buna ömür diyoruz.  Ömür, aslında bir şeyler üretilen, imar edilen bir zaman dilimi demek. Bize bahşedilen hayatı ömre çevirmek durumundayız" diye konuştu.
Vali Güvençer gittiğimiz istikameti doğrultmak istiyorsak; her şeyden önce küresel, evrensel, çağdaş, tanımlamalarıyla oluşturulmuş kavramların ötesinde; bize özgü kavramlara mutlak surette sahip çıkmak, dünyaya bu kavramlarla bakmak ve analiz etmek durumunda olduğumuzu söyleyerek, "Medeniyet de tam anlamıyla zaten bu. Medeniyeti oluşturan sanıldığı gibi insan kalabalıkları, teknoloji, yapılan edilenler değil, bizatihi kavramların ta kendisi. Kendimize ait bir kültürümüz, kendimize ait bir medeniyetimiz olduğu iddiasında isek ki bence bu bir iddianın ötesinde mutlak bir realitedir, bir vakıadır, öncelikle kaybettiğimiz medeniyet kavramını bulmak durumundayız. Düşüncelerimizi yeniden ölçüp biçip, tartıp, şekillendirmek zorundayız. Toplum; topluluktan, toplanmaktan türeyen bir insan kalabalığı olmanın ötesine mutlak surette geçmek zorunda. Kendi kavramlarımıza dönmek, dönemiyorsak toplumu kendi kavramlarımıza göre tanımlamak durumundayız" diye konuştu. 
Kongrenin adında 360 dereceden bahsedildiğini dile getiren Vali Güvençer, "360 derece, iyi niyetle ve çok açılılığı izah etmek için konulmuş bir tanımlama. Ancak, 360 derece başlığı altında tartışırken, analiz ederken, 360 derecenin bir derinliğinin ve bir yüksekliğinin olduğunu lütfen unutmayın. 360 dereceyi bireysel kavram olmaktan ziyade, bir toplumsal kavram olarak değerlendirin. Ferdi manada 360 derece insanı yolundan alıkoyar. İnsanı sadece bakar kılar. Biz insanız ve görmekle mükellefiz. Sadece görmekle değil; anlamakla, anlamlandırmakla, bizden bir şeyler katmakla sorumluyuz. Hz. Mevlana'nın pergel metaforunu hatırlamak durumundayız. Eğer 360 dereceyi gözeterek görmeye çalışacaksak, Hz. Mevlana'nın semasında olduğu gibi, bir ayağımız sürekli bir merkezde sabit kalacak. Bu merkez, bizim değerler dünyamızın işaretidir. Sonra bu merkezi esas alarak, bir pergel gibi dönüp etrafımızda bir hale oluşturacağız. Sağ elimizle almasını, sol elimizle de dağıtmasını bileceğiz" diye konuştu. 
Kongre açılış töreni MCBÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Nihat Ozan Köroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Sibel karaman, Dr. Öğr. Üyesi Gamze Nevra Köroğlu ve Özkan Özkoç'un sunduğu müzik dinletisinin ardından, Rekabet Kurumu Başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak'ın verdiği "Sürdürülebilir Büyüme ve Kalkınmada Rekabet Politikasının Yeri" konulu konferans ile sona erdi. 
"360° Gençlerle 5. Uluslararası Öğrenci Kongresi", MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde yapılan oturumlarla devam etti. Kongre kapsamında yurt dışından gelen öğrencilerin tanıtım stantları da yer aldı. Kongreye gelen konuklar, Üniversitemizde karşılaştıkları misafirperverlikten büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

 
 
 
 

 
 
  
Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  1335