MCBÜ 26. Bilim ve Bahar Şenliği Etkinlik Kayıt Formu
  |   |

link
 
AÇIKLAMALAR
1. Başvuru formları en geç 13 Nisan 2018 tarihi mesai bitimine kadar faksla veya şahsen teslim edilmelidir.

2. Her etkinlik türü için ayrı form düzenlenecektir.

3. Formun tamamı doldurulduktan sonra etkinlik sorumlusu tarafından imzalanması gerekmektedir. İmzasız formlar dikkate alınmayacaktır.

4. Başvuru formu ilgili birimin en üst amirince imzalı bir yazı ekinde Rektörlüğümüze gönderilecektir. Onaysız formlar dikkate alınmayacaktır.

5. Önerilen etkinliğin şenlik kapsamına alınması ile ilgili son karar, düzenleme komitesi tarafından verilir.

 İLETİŞİM

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Telefon: 0236 201 14 24
Faks: 0236 201 14 37
E-posta: sks@cbu.edu.tr

Protokol, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü
Telefon: 0 236 201 10 00 - 201 10 75
Faks:  0236 201 10 71   
E-posta: basin@cbu.edu.tr
 
 Okunma Sayısı:  952