Üniversitemiz ile Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında "İşbirliği Çerçeve Protokolü" imzalandı
  |   |

Üniversitemiz ile Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında, 9 Mart 2018 tarihinde  "İşbirliği Çerçeve Protokolü" imzalandı.
Bu protokol kapsamında Üniversitemiz tarafından yapılacak işlerin koordinasyonu MCBÜ Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğüne bağlı MCBÜ-ÜSİTEM tarafından yürütülecek.
Üniversitemiz Araştırma, Girişimcilik ve Yenilikçilik Koordinatörlüğü adına Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş ile Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hakan Ulusoğlu tarafından imzalanan protokol kapsamında; "Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Üniversitemizin birlikte çalışacağı teknik/teknolojik alanların ve/veya tasarım ve ar-ge projelerinin belirlenmesi ve belirlenen projelerde gerekli çalışmaların yürütülmesi için öğretim elemanlarından danışmanlık hizmeti alınması; Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Üniversitemizin birlikte çalışacağı tasarım ve ar-ge projelerinin kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü, geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar, tasarım, tasarım geliştirme ve tasarım doğrulama çalışmaları, mühendislik ve müşteri prototipi/deneme üretimleri ve tip testlerin yapılması, satış sonrası ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözüm faaliyetleri aşamalarını bir plan ve bütçe çerçevesinde gerçekleştirmek; Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Üniversitemizin ilgili bölümlerinin ortak ilgi alanlarında TÜBİTAK, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı projelerinin yürütülmesi; Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Üniversitemizin birlikte belirleyeceği lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin, çerçeve protokolü kapsamında gerçekleştirilecek tasarım ve ar-ge projeleri veya Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen tasarım ve ar-ge projeleri temelinde yaptırılması; Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarından Üniversitemiz bünyesinde doktora ve yüksek lisans yapanların Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından önerilen konularda tez yapmalarına öncelik verilmesi; Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Üniversitemiz lisans ve yüksek lisans öğrencilerine staj imkânı sağlanması; Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından ihtiyaç duyulan teknik konularda Üniversitemiz bünyesindeki uzman öğretim elemanlarınca verilecek seminerler çerçevesinde eğitim hizmeti alınması; Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının uzmanlıkları çerçevesinde Üniversitemiz derslerine katılarak seminer ve sunumlar ile katkıda bulunmaları; sanayi - üniversite işbirliğini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu mühendis profilinin ve ilgili eğitim programlarının belirlenmesine tavsiye niteliğinde katkı yapmak üzere Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisinin Endüstri Danışma Kurullarına katılması; Üniversitemiz bünyesinde düzenlenecek konferans, panel, sempozyum, kariyer günleri vb. faaliyetlere Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in katılımcı ve/veya dinleyici olarak davet edilmesi ve Üniversitemiz bünyesindeki kütüphanelerden Termodinamik Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. çalışanlarının faydalanması amaçlanıyor.
 
 

Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  311