Yrd. Doç. Dr. Ramazan Uykur'un "Madenden Yansıyan Tarih Artuklu Sikkeleri" isimli kitabı yayımlandı
  |   |

Öğretim üyemiz Yrd. Doç. Dr. Ramazan Uykur'un "Madenden Yansıyan Tarih Artuklu Sikkeleri" isimli kitabı T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk kültürü üzerine konferans ve bilimsel toplantılar yapan; Türk edebiyatı, tarih, sanat tarihi ve felsefe gibi alanlarda yapılmış nitelikli araştırmaları yayınlayan seçkin bir kurum. 
Oldukça karakteristik özelliklere sahip Artuklu sikkeleri, Arapça yazıtlar, meliklerin, sultanların, halifelerin isim ve unvanları yanında, özellikle figürlü süslemeleri ile farklı bir grubu oluşturuyor. Anadolu'da Roma/Bizans sikkelerindeki büst ve portre tasvirlerinin çokluğuna nazaran, İslâm döneminde yazı ve bitkisel bezemeler ağırlık kazanıyor. Figürlü süslemenin öne çıkması yönüyle Artuklu sikkeleri oldukça özel bir yere sahip. Çalışma bezeme, ikonografi ve epigrafik malzemeyi sanat tarihi disiplini içinde ele alıyor.
 
 

Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  192