İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde 43. Dönem Mezuniyet Coşkusu
  |   |

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 43. Dönem Mezuniyet Töreni, 22 Haziran 2018 tarihinde Muradiye Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.  Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol Kovancılar, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, öğretim üyeleri ve mezunların aileleri katıldı.
Törende 1100  mezun adına bir konuşma yapan Fakülte birincisi Engin Uçak, bugüne ulaşmasında büyük emekleri olan ailesine ve kendilerini en iyi şekilde yetiştiren öğretim üyelerine teşekkür ederek, tüm mezun arkadaşlarına başarılar diledi.
Prof. Dr. Mustafa Mıynat, "Eğer insanımıza, milli hedeflerimize, ülkümüze, Türk-İslâm âlemine ve en nihayetinde bütün insanlığa dönmeyecekse, zihninizdeki bilgi yığınları sırtınızda duran kitap küfeleridir."
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat törende yaptığı konuşmada, "Bugün burada gurur verici bir anı yaşamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 43. Dönem mezunlarını iş hayatına uğurluyoruz. 
Dünyamız hızla değişiyor. Sosyal hayat bizi giderek çok yönlü ve karmaşık sorunlarla yüzleşmeye zorluyor. Bir taraftan toplumun çeşitli kesimlerinden gelen talepler daha fazla demokratik ifade kanalları yoluyla siyaset ve kamu otoritelerine ulaşabilmenin yollarını dönüştürüyor, diğer taraftan; kültür, ekonomi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler hayatımızın her alanına derinlemesine nüfuz ediyor. Böyle bir dünyanın kamu yararına idamesi, düzenlenmesi, insan odaklı olarak organize edilmesi; üstelik bunları yaparken de demokratik teamüllere ve milli kültürümüzün, töremizin bize verdiği ruha ve düşünce biçimine uygun olarak hareket edilmesi gerekiyor.
Sevgili gençler; siz bugün, teoride olanı kavradığınız aşamadan, hayatın pratik alanına yani uygulamaya geçiyorsunuz. Bu törenler, sınırdaki geçiş ritüelleridir. Zıtlıklar arasındaki geçişlerin neden olduğu belirsizlikleri ve değişimin taşıdığı gerilimleri anlamlı hale getirmek, çabaların ve alın terinin nihayete ermesini kutlamak, hayat mücadelesine uğurlananları cesaretlendirmek için bu törenlere ihtiyaç duyarız. 
Aslında şu anda sizler buradan mezun olmuyorsunuz; sadece örgün eğitimin bir takım resmi prosedürlerini tamamladınız, bunu kutluyorsunuz. Bunu anlamlı kılmaya çalışıyorsunuz. Bu resmi ritüele rağmen, teoriyle ve üniversitenin size sunduğu münevver kimliğiyle yol arkadaşlığınız bu günden sonra da sürmeli. Kendinizi hiç mezun olmamış gibi düşünmelisiniz. Üniversiteyi, binalardan ve teçhizattan müteşekkil fiziksel bir mekân olarak değil, bir zihin âlemi olarak bilmelisiniz. Kendinizi, hep alemin içinde bir yerde sürekli sorgulama yaparken bulmalısınız. 
Teorinin hayatımıza damga vurması, onun hayat pratiğine girerek kültüre ve ahlaki olana yansımasıyla mümkün olabilir. Eğer insanımıza, milli hedeflerimize, ülkümüze, Türk-İslam âlemine ve en nihayetinde bütün insanlığa dönmeyecekse, zihninizdeki bilgi yığınları sırtınızda duran kitap küfeleridir. Öyleyse bugün burada toplanmamızın asıl nedeni, birikiminizi ülkemizin ve insanlığın hizmetine adayacağımız yeni bir hayat evresine geçmekte olduğunuzu bilmek olmalıdır. 
Değerli misafirler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri olmak üzere 7 örgün ve 1 uzaktan eğitim (Kamu Yönetimi) programıyla 7418 öğrencinin eğitim aldığı büyük bir kurumdur. Bugün 43. Dönem mezunlarımızı veriyoruz. 1100 yeni mezunumuzun iş hayatına katılımını sağlamanın gönül huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
Bu yıl ilk defa Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi'nde inşası tamamlanan ve hizmete açılan yeni binamızda gelişmiş bir altyapı üzerinde eğitim-öğretim faaliyeti gerçekleştirdik. 30 derslik, 8 amfi, 5 okuma salonu, 3 etkinlik salonu, 1 bilgisayar laboratuvarı ve 1 adet kütüphane olmak üzere yepyeni ve daha elverişli fiziki şartlarda gençlerimizi geleceğe hazırlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Yenilikler sadece fiziki altyapıyla sınırlı değil; eğitim modelimizde de değişim yapmış durumdayız. Uygulayarak öğrenme, teorinin pratiğe aktarılması, gençlerin dinamizminden yararlanma ve iş atmosferini soluyarak, öğrencilikten çalışma hayatına aşamalı geçiş, bu eğitim modelinin esasını oluşturmaktadır. Adına "İşyeri Uygulama Eğitimi" diyoruz. Bu eğitim bir staj değil, öğrencilerimizin eğitimlerinin sekizinci yarıyıllarında tam zamanlı ve işyeri kurallarına uygun olarak çalışmayı gerektiren bir ders niteliğindedir. Yeni eğitim modelimizin ilk uygulamasını bu yıl 1100 öğrencimizle başarıyla tamamladık. Bu modeli Ege Bölgesi'nde uygulayan ilk, Türkiye'de uygulayan 3 üniversiteyiz. 
Sevgili gençler, Türk milleti büyük bir millettir. Türk devleti büyük bir devlettir.  Bu söz binlerce yıllık bir geleneğin gerçekçi bir ifadesidir. Binlerce yıl Asya'nın kalbinde oturan, bin yıldır da Anadolu topraklarını yurt edinen, bu topraklara ruh veren bir milletin mensubuyuz. Bu coğrafyaya gelişimiz ve varoluşumuz; Sultan Alparslan, Nizamülmülk, Fatih Sultan Mehmet ve Mustafa Kemal Atatürk gibi devlet adamları; Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve daha nice ilim-irfan sahibinin, arifin, erenin ruhu üzerine yükselen değerlerle yoğrularak olmuştur. Bu kutsal lütfun hatırına bize çok çalışmak, ilim öğrenmek,  iyiliği ve adaleti dünyaya yaymak, insanlığın refahı, mutluluğu ve barışı için çaba göstermek düşer. Muhatap olduğumuz bu durumun kutsal bir görev olduğunu da unutmamamız gerekir. Sevgili gençler; güzellikler sizlerle olsun. Sizleri seviyoruz. Yolunuz açık olsun,  bahtınızı açık olsun" dedi.
Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, "Yaptığınız çalışmalarla, ürettiğiniz değerlerle milletimiz ve insanlığa çok fayda sağlayacağınıza inanıyoruz."
Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, "Bir parçası olmaktan onur duyduğum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemizin mezuniyet törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. 
Kıymetli misafirler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi 26. yılını idrak ediyor. Üniversitemiz köklü bir geçmişe ve tarihe sahiptir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz, Spor Bilimleri Fakültemiz ve Eğitim Fakültemiz çok daha eski bir maziye sahipler. Biz Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak gücümüzü mazimizden, geçmişimizden alıyoruz. 
Bugün üniversitemiz 14 fakültesi, 3 yüksekokulu, 15 meslek yüksekokulu, 27 araştırma ve uygulama merkezi, üniversite hastanesi ve teknokenti ile topluma hizmet vermekte ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi bölgenin üçüncü büyük üniversitesidir. Biz özellikle nicelikle niteliğin paralel bir biçimde gitmesini önemsiyoruz. İş yeri uygulama eğitimine 2016 yılından itibaren geçtik ve bunun çok güzel geri dönüşlerini hem öğrenci arkadaşlarımızdan, hem de firmalardan alıyoruz. Bugün mezun edecek olduğumuz öğrenci arkadaşlarımız, iş yeri uygulama eğitimlerini tamamlayarak mezun oluyorlar. 
Mezunlarımız üzerinde en büyük emek sahibi, hak sahibi kıymetli velilerimizdir. Siz onların üzerine titrediniz ve bizlere emanet ettiniz. Biz evlatlarınızı kendi evlatlarımız bildik, üzerlerine titredik, onlar için en iyi eğitim-öğretim imkânını sunmayı, en iyi şartları oluşturmayı bir görev, bir sorumluluk addettik. Bugün gençleri bizlere emanet ettiğiniz noktadan daha iyi bir noktaya taşıdığımızı düşünerek, tekrar sizlere emanet ediyoruz ve sevgili gençlerimizi hayat yolculuğuna uğurluyoruz. 
Anne babalar, sizlere özellikle teşekkür borçluyuz, pırıl pırıl evlatlar yetiştirmişsiniz. Biz onlardan razı idik, memnun idik. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı, takdir duygularımızı ifade ediyoruz. 
Sevgili arkadaşlarım, çıktığınız bu yolda elbette güçlükler olacak. Hayat dikensiz gül bahçesi değildir. Fakat biz inanıyoruz ve biliyoruz ki sizler analitik düşünen, özgürlükçü, öz güven sahibi, milli ve manevi değerlere sahip, devletine ve milletine bağlı, Türk devletini ve Türk milletini Atatürk'ün ifadesiyle çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma idealine sahip "Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür" bireylersiniz. Eğitim hayatınızın bu aşamasını tamamladınız. Bundan sonraki yolculuğunuzda da muvaffak olacağınıza, faydalı olacağınıza inanıyoruz. 
Sevgili gençler; sadece ben merkezli değil, biz merkezli bireyler olarak, anne babalarınızdan başlayarak, onların hayır dualarını alarak, yaptığınız çalışmalarla, ürettiğiniz değerlerle milletimiz ve insanlığa çok fayda sağlayacağınıza inanıyoruz. Sizlere güveniyoruz, sizleri seviyoruz. Sizlere sağlık, mutluluk, başarı dolu bir hayat ve gelecek diliyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun, Allah yar ve yardımcınız olsun, Allah'a emanet olun" diye konuştu. 
Mezuniyet Töreni fakülteyi birincilikle bitiren Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Engin Uçak,  fakülteyi ikincilikle bitiren Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Ege Erkek ve fakülte üçüncüsü Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Gülşah Bozkurt'a ödüllerinin takdim edilmesi, tüm mezunların mezuniyet belgelerinin verilmesi ve keplerin coşkuyla havaya fırlatılmasıyla sona erdi.
 
 
 
 
Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  1903