Üniversitemiz "Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR)" raporunda büyük bir atılım gerçekleştirdi
  |   |

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından her yıl düzenli olarak hazırlanan "Devlet Üniversiteleri Genel Sıralaması" açıklandı. İlk olarak 2015 yılında uygulamaya konan öğretim elemanlarının performanslarının proje, araştırma, yayın, patent, uluslararası bildiri, ödül, tasarım, sergi ve atıflar olmak üzere dokuz faaliyet türünde puanladığı raporda Üniversitemiz 2017 yılı akademik performans sıralamasında büyük bir atılım gerçekleştirdi. 
2006 yılından önce kurulan 53 devlet üniversitesi arasında 2016 yılında 34. sırada olan Üniversitemiz,  2017 yılında 23. sıraya; 108 devlet üniversitesi genel sıralamasında ise 2016 yılında 68. sıradayken, 2017 yılında 38. sıraya yükseldi.
Ege'de yer alan diğer üniversitelerin sıralaması ise şöyle: 32. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 58. Uşak Üniversitesi, 62. Pamukkale Üniversitesi, 67. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, 68. Dokuz Eylül Üniversitesi, 85. İzmir Demokrasi Üniversitesi, 91. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nden büyük başarı
Türkiye'de fakülteler bazında yapılan araştırmada; tıp fakülteleri sıralamasında MCBÜ Tıp Fakültesi büyük bir başarı gösterdi. Fakülte 2016 yılında 15. sıradayken, 2017 yılında Ege ve Hacettepe Üniversitelerinin ardından 3. sıraya yükseldi.
2006 yılından önce kurulan 53 devlet üniversitesi içinde  Spor Bilimleri Fakültemiz 11., Sağlık Bilimleri Fakültemiz 13., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz 16., Fen-Edebiyat Fakültemiz 21., Mühendislik Fakültemiz 34., Eğitim Fakültemiz 45., Meslek Yüksekokullarımız ise 34. sırada yer alıyor.
108 devlet üniversitesi içerisindeki genel sıralamada da yükselme gösteren Üniversitemiz, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Eğitim Fakültesi ve Meslek Yüksekokulları ile de eğitimdeki kalitesini artırarak, ülkemizin geleceğine yön verecek nesiller yetiştirmeye devam ediyor.


Haber: Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü ||  basin.cbu.edu.tr ||  basin@cbu.edu.tr ||  0236 201 10 70 ||  0236 201 10 71
 Okunma Sayısı:  663