2019 Yılı Yaz Dönemi Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Alım İlanı

İlan Tarihi:17.05.2019 11:58:00
 

2019 Yılı Yaz Dönemi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılmasına Yönelik  İş İlanı Genel Başvuru Şartları

 • Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde katkı payını yatırmış kayıtlı öğrenci olmak.
 • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak.
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 • Disiplin cezası almamış olmak. (Çalıştırılacak Birimlerce Belgelendirilecektir)
 • Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak.
 • Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.
 • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak.  

          Not: Yukarıdaki Başvuru Şartlarını Taşımayan Öğrenci Kesinlikle İşe Alınmaz.  

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Öğrencilerimiz aşağıdaki birim kontenjanlarından sadece birine başvurabilecek, aksi halde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yanıltıcı ve eksik doldurulan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru süresi dışında kesinlikle başvuru alınmayacaktır.
 • İş başvuruları “kismizamanli.cbu.edu.tr” adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
 • Yönergemizin 8. maddesinin “ d” bendinde yer alan “Fırsat eşitliğinin sağlanması için, her öğrenci eğitim süresinin yarısı kadar kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilir.” ibaresine istinaden çalışma süresini tamamlamış öğrenciler kesinlikle başvuruda bulunamayacaktır.

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

1.     İş Başvuru Formu

2.     2018-2019 eğitim-öğretim dönemine kaydolduğunu belgeleyen yeni tarihli öğrenci belgesi ya da yeni bandrollü Öğrenci Kimlik Kartı Fotokopisi

3.     Nüfus Cüzdan Fotokopisi  

Başvurular 24.05.2019 mesai bitimi itibari ile son bulacaktır. Bu tarih dışındaki başvurular kesinlikle sistem üzerinden alınmayacaktır. 

Yaz Döneminde birimlerimizde başvuru yapılacak kısmi zamanlı öğrenci listeleri aşağıda belirtilmiştir. Söz konusu birimlere başvurular 17.05.2019 tarihinden itibaren 24.05.2019 mesai bitimine kadar yapılabilir. 

 

http://sks.cbu.edu.tr/ogrenci/

 

ÇALIŞILACAK BİRİM

İŞİN ADI /
NİTELİĞİ

KONTENJAN
Alınacak Kişi Sayısı

BAŞVURU ŞARTLARI

SON BAŞVURU TARİHİ

Spor Bilimleri Fakültesi

Cankurtaran

8 Kişi

Cankurtaran Belgesi Olması

24.05.2019

Spor Bilimleri Fakültesi

Havuz Görevlisi

2 Kişi

Lisans Öğrencisi Olması

 

24.05.2019

 

Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürü Araştırma Ve Uygulama Merkezi (Mevlevihane)

Rehberlik Hizmetlerini Yürütebilme Özelliğine Sahip Olmak

2 Kişi

Lisans veya Yüksek Lisans Öğrencisi Olması (Erkek)

24.05.2019

Dil Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Büro Hizmetleri

1 Kişi

İngiliz Dili Ve Edebiyatı Bölümü 2. veya 3. Sınıf Öğrencisi Olması

24.05.2019

Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi (MCBUSEM)

Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Büro Hizmetleri

1 Kişi

Bilgisayar Bilen, Büro İşlerinden Anlayan Evrak Takibi İşleri Lisans Öğrencisi Olması

24.05.2019

SKS Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Kompleksi Havuz-Fitness

Fitness Antrenörü

1 Kişi

Fitness Antrenör Belgesine Sahip Olması (Bayan)

24.05.2019

SKS Daire Başkanlığı Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Kompleksi Havuz-Fitness

Cankurtaran

1 Kişi

Cankurtaran Belgesi Olması (Bayan)

24.05.2019

Hafsa Sultan Hastanesi

İdari Birim

3 Kişi

Tercihen İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Tıbbi Sekreterlik Bölümü Öğrencisi Olması

Fakülte, Yüksekokul ya da Meslek Yüksekokullarına Bağlı Bölümlerde Okuyan Öğrenci Olması

24.05.2019

Hafsa Sultan Hastanesi

Laboratuvar

2 Kişi

Tercihen Biyoloji, Fizik, Kimya Ve Tıbbi Laboratuvar Teknik Bölümü Öğrencisi Olması

Fakülte, Yüksekokul Ya Da Meslek Yüksekokullarına Bağlı Bölümlerinde Okuyan Öğrenci Olması

 

24.05.2019

 

Hafsa Sultan Hastanesi

Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Yedek

Tercihen 3. Sınıf Hemşirelik Bölümü Öğrencisi Olması

2. Sınıf Hemşirelik Öğrencisi İse Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü Mezunu Olması

Tercihen Manisa’ da İkamet Ediyor Olması

24.05.2019

 

Hafsa Sultan Hastanesi

Bilgi İşlem

Yedek

Tercihen Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğrencisi Olması

Fakülte, Yüksekokul yada Meslek Yüksekokullarına Bağlı Bölümlerde Sertifikasına Sahip Öğrenci Olması

yada iyi Derecede Bilgisayar Kullanıyor Olması

24.05.2019