30.12.2019 Tarihli Öğretim Elemanı Sınav Sonuçları

İlan Tarihi:28.01.2020 09:09:00
Güncelleme Tarihi:28.01.2020 09:10:00
 

SINAVI KAZANAN “AÇIKTAN / YENİDEN ATANACAK ADAYLARIN” HAZIRLAYACAĞI BELGELER 

1- Dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında)

2- Adli Sicil Kaydı Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

3- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)

4- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Alınacak Heyet Raporu)

5- Fotoğraf (6 adet)

6- Mal Bildirim Formu (Aşağıda belirtilen linkteki excel dosyası doldurulup imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir)

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)

 

SINAVI KAZANAN “NAKLEN ATANACAK ADAYLARIN” HAZIRLAYACAĞI BELGELER 

Halen herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışanların çalıştıkları kurumun adını ve görev yaptıkları unvanı da belirtecekleri bir dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında) vermeleri yeterlidir. 

İlgili kadrolara atanmaya hak kazanan adayların; atamalarının yapılabilmesi için 11.02.2020 Salı günü mesai bitimine kadar ilana başvurdukları atama yapılacak birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.