4/B Yedek Aday Olarak İstihdam Edilmeye Hak Kazananlar (02.09.2022 tarihli ilan)

İlan Tarihi:17.11.2022 10:05:00
Güncelleme Tarihi:17.11.2022 10:07:00
 

Başvuru Şekli / Süresi:

Ekli Listede yedek aday olarak istihdam edilmeye hak kazanan adayların aşağıdaki istenen belgelerle birlikte, 23.11.2022 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Şahsen başvuracak adayların başvuru dilekçesi ve istenen diğer belgeleri hazırlayarak son başvuru tarihine kadar Rektörlük Binasında bulunan Genel Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvuracak adayların ise, yine başvuru dilekçesi ve istenen diğer belgeleri en geç son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde aşağıda yer alan adrese iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

İstenilen belgeleri eksiksiz olarak teslim eden adaylara, 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3/(1) “Arşiv araştırması, statüsü ve çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır.” hükmü uyarınca Arşiv Araştırması yapılması gerekmektedir. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip adaylara, hizmet sözleşmelerini imzalamak ve göreve başlamak üzere bildirim/duyuru yapılarak belirlenecek takvim içerisinde göreve başlatılacaktır.

Yedek aday olarak istihdam edilmeye hak kazanan adaylardan başvuru süresi bitimine kadar başvurmayan olduğu takdirde ya da ilan şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine, sıradaki yedek adaya bildirim yapılarak yerleştirme yapılacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yerleşmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1-) Başvuru Dilekçesi 

2-) Mezuniyet belgesi. (e-devlet üzerinden alınan karekodlu mezuniyet belgesi)
3-) Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Görev yapacağı unvanda çalışmasına engel bir durumun bulunmadığı gösterir heyet raporu alınacaktır. Örn; “Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak görev yapabilir”, “Destek Personeli (Temizlik) olarak görev yapabilir” vb. şeklinde) (Not: Sağlık Kurulu Raporunun son başvuru tarihine kadar yetişmemesi durumunda; aday, ilgili raporu çıktığında teslim etmek üzere Sağlık Durumu Beyan Formu doldurabilir.)

4-) Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilebilir)

5-) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilebilir)

6-) Mal Bildirim Beyan Formu  (Formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

7-) 6 adet vesikalık fotoğraf.

8-) Nüfus Cüzdanı ya da Kimlik Kartı Fotokopisi

9-) Daha önce çalışan adayların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onaylı hizmet dökümü (e-devlet kapısı üzerinden barkotlu belge şeklinde temin edilebilir)

10-)Kamu kurumlarında emekli sandığına bağlı geçen hizmetinin bulunması halinde, emekli sicil numarası ile çalışılan kurumdan alınan hizmet belgesi. (Daha önce 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre çalışanlar ise çalıştığı süreleri ve unvanını gösterir belge teslim edebilir)

Not:  Bilindiği gibi;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.         

Yedek Adaylar için Başvuru Bitiş Tarihi: 23.11.2022 (mesai bitimine kadar)

 

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

Tel: 0(236) 201 10 00 

Web: www.mcbu.edu.tr


1616 görüldü.    0 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası