İş Yeri Uygulama Eğitimi Hakkında

İlan Tarihi:27.09.2019 14:48:00
Güncelleme Tarihi:27.09.2019 14:51:00
 

Üniversitemiz Senatosunun 24/09/2019 tarih ve 2019/15 sayılı kararı ile sadece İş Yeri Uygulama Eğitimi müfredatına tabi olan öğrencilere aşağıda belirtildiği şekilde fazladan ders verilmesine, 

 

Program Türü

Yarıyıl

Önceki Durumu

Yeni Durum

Önlisans

3. ve 4. yy

45 AKTS

50 AKTS

Lisans

3., 4. ve 5. yy

40 AKTS

45 AKTS

Lisans

6., 7. ve 8. yy

45 AKTS

50 AKTS

 

Ayrıca öğrenciler ilgili dönemde alamadıkları ve/veya daha önce alarak başarısız oldukları güz döneminde açılan seçmeli ders/dersleri bahar döneminde, bahar dönemindeki seçmeli ders/dersleri güz döneminde yukarıda belirtilen AKTS limitleri dâhilinde bir önceki dönemin seçmeli ders havuzu limitine dâhil edilmek kaydıyla alabilmesine, 

Belirtilen kapsamda ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe ile kayıtlı olduğu akademik birime başvurmaları gerektiğine, karar verilmiştir.

 

İş Yeri Uygulama Eğitimi müfredatına tabi olan öğrencilerin yapılan değişiklik sonrası ders seçimlerini sistem üzerinden en geç 1 Ekim 2019 Salı gününe kadar seçebilirler. 

 

Not: Bahar döneminde krediniz yettiği halde UBS de seçemediğiniz seçmeli dersler için kayıtlı olduğunuz akademik birime dilekçe ile başvurunuz.

 

İş yeri Uygulama eğitimine devam edebilmek için 2016 ve sonrası kayıtlı öğrencilerin tüm dersleri başarmış ve GANO’sunun 2.00 olması gerekmektedir.