Öğrencilerimizin Dikkatine

İlan Tarihi:25.06.2019 09:06:00
Güncelleme Tarihi:26.06.2019 12:06:00
 

Manisa İşkur Müdürlüğü aracılığıyla Üniversitemizde haftada 3 tam gün olmak üzere 110 öğrenci Sosyal Çalışma Programı çerçevesinde çalıştırılacaktır. Başvurular 25 –2 8.06.2019 mesai bitimine kadar başvurabilecektir. Öğrenci kaydı aktif olan öğrencilerimiz www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online kullanıcı girişi yaparak sistemde kaydını yapabilecektir.

Program No: 601206 = 70 Kişi

Program No: 601823 = 40 Kişi

Çalışma Tarihi: 08 Temmuz- 30 Eylül 2019

Not: Diğer Kontenjanları Görmek için program no yazılmadan Manisa ilini yazarak arama yapabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK SOSYAL ÇALIŞMA PROJESİ BİLGİ NOTU

1-    Sosyal Çalışma Nedir ?

Sosyal Çalışma Programları, üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır. Program düzenlenebilecek alanlar şöyledir:

·  Doğanın korunması.

·  Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması.

·  Kütüphanelerin bakımı ve düzeni.

·  Kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi.

 

2-    Sosyal Çalışma Programına Kimler Katılabilir ?

Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanı sıra kişinin aktif bir lisans veya ön lisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

3-    Sosyal Çalışma Programına Kimler Katılamaz ? 

·  Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz.

·  18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.

·  Başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.

·  Öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.

·  Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz. (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)

·  Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.

·  Programın başladığı tarihi içine alan eğitim-öğretim yılının birinci yarıyılı sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin (dahil), YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33’ün (dahil) veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler programa katılamaz. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz.

Sosyal Çalışma Programına bölüm ayrımı olmaksızın bütün öğrenciler www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online kullanıcı girişi yaparak sistemde yayınlanan programlardan yapılacak işleri inceleyerek kendisine en uygun olan programa 25.06.2019 – 28.06.2019 tarihleri arasında başvuruda bulunabilecektir. Her bir öğrencinin bir yaz döneminde en fazla 3 programa başvuru hakkı bulunduğundan, tüm programlara başvuru yapılamaz. Katılımcı seçimi 05.07.2019 tarihinde Liste yöntemi     ( Merkezi Elektronik Kura Sistemi ) ile yapılacaktır.

Program katılımcılarına katılım sağladıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dahil tüm sigorta primleri yatırılır.