Sözleşmeli Personelin Kadroya Atanması İlişkin Başvuru Süresinin Uzatılması

İlan Tarihi:28.02.2023 08:52:00
 

15 Şubat 2023 tarihli ve 32105 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca görev yapan sözleşmeli personelin, aynı Kanun’un 4/A maddesi kapsamındaki memur kadrolarına atanmalarına ilişkin başvuru süreleri 31/03/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar, atanma süreleri 28/04/2023 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgililere ilanen duyurulur.


2030 görüldü.    1 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası