“Yedek” Aday Olarak İstihdam Edilmeye Hak Kazanan Sözleşmeli Personeller Hakkında Duyuru

İlan Tarihi:8.01.2021 15:27:00
Güncelleme Tarihi:8.01.2021 15:34:00
 

Üniversitemizin 18.11.2020 tarihli Sözleşmeli Personel Alım İlanı sonucu asil ve yedek aday olarak yerleşip süresi içerisinde müracaatta bulunmayan adayların yerine yedek aday olarak istihdam edilmeye hak kazanan, ekli listede isimleri belirtilen adayların aşağıdaki istenen belgelerle birlikte, 22.01.2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Şahsen başvuracak adayların başvuru dilekçesi ve istenen diğer belgeleri hazırlayarak son başvuru tarihine kadar Rektörlük Binasında bulunan Genel Evrak Kayıt birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile başvuracak adayların ise, yine başvuru dilekçesi ve istenen diğer belgeleri en geç son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşacak şekilde aşağıda yer alan adrese iadeli-taahhütlü olarak göndermeleri gerekmektedir. Postada yaşanacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

Süresi içerisinde evraklarını eksiksiz teslim eden adaylara, başvuru süresinin bitimine müteakip hizmet sözleşmelerini imzalama ve göreve başlama tarihi hakkında bildirim/duyuru yapılacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:
1-) Başvuru Dilekçesi

2-) Mezuniyet belgesi. (e-devlet üzerinden alınan karekodlu öğrenim belgesi)

3-) Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Görev yapacağı unvanda çalışmasına engel bir durumun bulunmadığı gösterir heyet raporu) veya Sağlık Durumu Beyan Formu (Şu anda sağlık kurulu raporu alınamadığından, adaylar ilgili raporu daha sonra teslim etmek üzere beyan formu doldurabilir.)

4-) Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilebilir)

5-) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilebilir)

6-) Mal Bildirim Beyan Formu  (Formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

7-) 6 adet vesikalık fotoğraf.

8-) Nüfus Cüzdanı ya da Kimlik Kartı Fotokopisi

9-) Daha önce çalışan adayların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onaylı hizmet dökümü (e-devlet kapısı üzerinden barkotlu belge şeklinde temin edilebilir)

10-)Kamu kurumlarında emekli sandığına bağlı geçen hizmetinin bulunması halinde, emekli sicil numarası ile çalışılan kurumdan alınan hizmet belgesi. (Daha önce 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre çalışanlar ise çalıştığı süreleri ve unvanını gösterir belge teslim edebilir)

Not:  Bilindiği gibi;  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.    

Yedek Adaylar için Başvuru Bitiş Tarihi: 22.01.2021 (mesai bitimine kadar)

Adres:   Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

             Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

             Tel: 0(236) 201 10 00  Web: www.mcbu.edu.tr