MCBÜ Yerleşke İçi Trafik Kuralları Yönergesi
Üniversitemiz Yerleşke ve Birimlerinde, can ve mal güvenliğini sağlamak için araçla girilebilen alanları düzenlemek, trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren konularda alınacak tedbirler ile ilgili olarak Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda uygulanacak usul ve esasları belirlemek amacıyla "Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yerleşke İçi Trafik Kuralları Yönergesi" düzenlenmiştir. Söz konusu yönerge Üniversite Senatosunun 29.03.2018 tarih ve 2018/06 sayılı toplantısında alınan IV nolu kararı ile yürürlüğe girmiş olup 09 Nisan 2018 Pazartesi itibariyle uygulanacaktır.
Yönerge kapsamında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde servis araçları için ilk giriş kavşaktan sağa doğru mecburi istikamet yönü ve 4 ayrı yolcu indirme bindirme durak noktaları (Açık Spor Tesisleri - Rektörlük ve Fen Edebiyat Fakültesi - Mühendislik Fakültesi - İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Durakları) belirlenmiştir.
Yerleşke içerisinde personel, öğrenci ve misafirler için yeterli otopark alanları düzenlenmiş olup yol kenarlarına park yasağı uygulaması da aynı tarih itibariyle başlatılacaktır. Personelimize ve öğrencilerimize duyurulur.
 
link