Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde “Endüstri Buluşması 2019 - Dijital Dönüşüm Paneli ve Endüstri Danışma Kurulu Toplantıları” Yapıldı

İlan Tarihi:30.04.2019 14:44:00
 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümümüz, 24 Nisan 2019 tarihinde Manisa Sanayisinden önemli konukları ağırlayarak Endüstri 4.0 kavramının en önemli bileşeni olarak görülen “Dijital Dönüşüm” konulu panele ev sahipliği yaptı. Panele Vestel A.Ş. Ar-Ge Müdürü Dr. Metin Nil, Maxion Wheels TRO Digital Transformation Direktörü Murat Ateş ve Alp Otomasyon Genel Müdürü Emre Özmüş konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Sezai Taşkın’ın yaptığı panele bölüm öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Panele konuşmacıların kendi firmalarını tanıtmaları ve dijital dönüşüm kavramının kapsamına giren uygulama örneklerinin verilmesi ile başlandı.

Alp Otomasyon Genel Müdürü Emre Özmüş; dijital dönüşümde artırılmış gerçeklik ve dijital ikiz kavramlarına açıklık getirerek, büyük veri elde etmenin ve bu verileri yorumlama becerisini kazanmanın endüstriyel firmalara sağladığı avantajlardan bahsetti. Ölçemediğiniz hiçbir şeyi değiştiremezsiniz gerçeğinden hareketle, sensör teknolojilerinin, veriyi toplamanın ve yorumlamanın öneminden bahseden Emre Özmüş, kendi şirketinin bu alanlarda çözüm ortağı olarak birçok firmaya hizmet sağladığını belirterek, Fransa ve Kanada’da gerçekleştirdikleri uygulama örneklerini tanıttı.

Vestel A.Ş. Ar-Ge Müdürü Dr. Metin Nil; dijital dönüşümün hem ürün hem de süreç bazında düşünülmesi gereken bir kavram olduğunu belirterek, ürün bazındaki dönüşümün 2000’li yılların başından itibaren devam ettiğini ve bugün artık önemli bir mesafe kat edildiğini ifade etti. Süreç dönüşümünün ise sadece üründe dönüşümle kalitenin sağlanmasında yetersiz kalındığı için zorunluluk haline geldiğini belirten Dr. Metin Nil, süreçlerin dijital dönüşümünde sensörlerin ve bunlardan elde edilen verilerin anlamlı hale getirilmesinin önemine değindi. Bu noktada mühendislik öğrencilerinin özellikle algoritmalar, temel bilimler (fizik, kimya, matematik), istatistik ve olasılık gibi derslerde çok iyi altyapı edinmeleri gerektiğini belirterek, günümüzde çok önemli olan haberleşme teknolojilerinin de bu kavramlara dayandığını söyledi. Ayrıca yazılım ve kodlama alanlarında bilgi-beceri sahibi olmanın önümüzdeki süreçte olmazsa olmaz nitelikler arasında yerini alacağını, dönüşümün çok hızlı gerçekleşen bir süreç olmadığını ve ülkemizin de bu alanda önemli işler başardığını ifade etti.

Maxion Wheels TRO Digital Transformation Direktörü Murat Ateş; sanayi devriminden bugüne dört aşamalı sürecin tarihsel gelişiminden bahsederek başladığı konuşmasında, günümüzde verileri elde etmenin ve veriyi anlamlandırmaya yönelik çalışmaların ön planda olduğunu ifade etti. Dijital ikizlerin ürün, süreç ve fabrika bazında oluşturulması aşamalarına gelindiğini ve mühendis adaylarının dijital dönüşüm kavramı içerisinde yer alan büyük veri, artırılmış gerçeklik, nesnelerin interneti, siber güvenlik, bulut hizmetleri, otonom robotlar, simülasyon gibi kavramlara aşina olmalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Maxion Wheels ailesi içinde Türkiye’deki fabrikanın en verimli kurum olması nedeniyle dijital dönüşüm projelerinin bu fabrikada başladığını, bu alanda farklı kurumlardan da destek alarak yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Murat Ateş, öğrencilerimize kendilerine güvenmelerini ve meraklı olmalarını tavsiye etti. Panel öğrencilerimizin sorularının cevaplanması ve konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ile sona erdi.

Panel sonrasında katılımcılar ve diğer misafirlerin katılımı ile Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Endüstri Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bölümdeki ders müfredatları, laboratuvar imkânları ve gelecek yıl ilk uygulaması yapılacak olan İşyeri Uygulama Eğitimi modelinin tartışıldığı toplantı, Dumanlıdağ Restoranda yapıldı. Toplantıya panelistlerin yanı sıra Ektam Makine Şirket Ortağı ve Elektrik Otomasyon Departman Müdürü Ali Kapsız, Ektam Makine Ar-Ge Müdürü Kamuran Türker, Atak Elektrik Genel Müdürü Cemal Akpınar, Ege Üniversitesi Hastanesi Teknik Sorumlusu Hasan Şahin de katıldı. Bölümdeki müfredat ve laboratuvar iyileştirmeleri konusunda geçen yıl yapılan toplantıda belirtilen hususlar gözden geçirildi ve yapılan önerilerin ne derece dikkate alındığı konuklara aktarıldı. Endüstri Danışma Kurulunun öğrencilerimizden bekledikleri ve yetkinlikler hakkında görüş alışverişinin yapıldığı toplantı, bölüm işveren anketinin uygulanması ile sona erdi.

1 2
3 4
5 6
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 10 71 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr