“ICE’19 10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi” Başladı

İlan Tarihi:26.04.2019 08:32:00
 

Üniversitemiz, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen “10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi” 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde gerçekleştiriliyor.

Kongrenin açılış töreni; 25 Nisan 2019 tarihinde Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Muzaffer Tepekaya, Somali Mogadishu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Abdullahi, Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ijaz Ahmad Qureshi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF Dekanı Hakan Çetintaş, Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Allahverdi Ali Aydınoğlu, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Mıynat, “İlki 2006 yılında Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi tarafından Bişkek’te düzenlenen kongrenin bu yıl onuncusunu, “girişimcilikte dijital dönüşüm: fırsatlar ve politikalar” ana temasıyla Manisa’da düzenlemenin onurunu yaşıyoruz.

İletişim ve bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmenin getirdiği “dijital dönüşüm” “endüstri 4.0 veya 4.sanayi devrimi” nedeniyle ülkeler, bölgeler, şehirler, şirketler acımasız bir rekabet içerisindedirler. Bu kapsamda şirketler faaliyetlerini planlarken bir yandan tüketici tercihlerindeki değişimleri dikkate almak, diğer yandan da baş döndürücü dijital dönüşümü yakından izlemek zorundadırlar. Değişen ve dönüşen ürün ve üretim biçimleri; ülkeleri, işletmeleri, en iyi olunan alanlara odaklanma, ekonomik dalgalanmalara karşı esnek planlar yapma ve maliyetleri etkili bir şekilde düşürme yönünde hızlı kararlar almaya zorlamaktadır. Elektronik iletişim ve sanal yapılar, tüm ekonomi oyuncularını yeniden şekillendirmektedir.

Teknolojik dönüşüm, küreselleşmeyi yeni bir aşamaya taşırken, rekabetin şeklini de önemli ölçüde değiştirmiştir

Bu dönemde daha düşük maliyetli iş gücünün, daha iyi bir finansal ortamın ve yurtiçi üretim inovasyonlarının hızla yükselmesi, yerli/milli üretimin ağırlık kazanması için yapılacak çalışmalar ülkeler için hayati öneme sahiptir. Diğer taraftan yaşanan bu gelişim ve değişim süreci bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Kaynakların israf edilmesi, gelecek kuşakların kullanım haklarını düşünmeden bütün kaynakların, çevrenin, tüketilmeye çalışılması, zengin ile düşük gelir grubu arasındaki hayat standartlarının farklılaşması, ülkelerin silahlanma yarışları, terör ve bölgesel çatışmalar, küreselleşme ve teknolojik dönüşüm süreçlerinde dünyanın karşı karşıya kaldığı ve çözüme kavuşturulması gereken sorunların başında gelmektedir.

Bu kapsamda; başta sosyal bilimler alanında olmak üzere bilimin her alanında faaliyet gösteren bilim adamlarına büyük görevler düşmektedir. Önemli olan sadece bilimsel ve teknolojik ilerlemenin sunduğu imkânlardan faydacı anlayışla yararlanmak değil; diğer insanları, yaşadığımız çevreyi de düşünerek faaliyetlere devam etmektir.

Ekonomik faaliyetlerin, girişimciliğin, rekabetin bilgi üretmenin insan merkezli olması, insanlığın refahını/faydasını artıracak ahlaki farklı disiplinlerde çalışan bilim adamlarının çalışmaları paylaşma ve fikir alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayan kongrelerin de önemi giderek artmaktadır.

Bu vesile ile tekrar bu geniş katılımdan dolayı memnuniyetinizi ifade ederken, söz konusu alanlarda araştırma yapan değerli akademisyenlere, kongre ortaklarımıza ve destek veren kuruluşlara yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ederim” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, “Bugün 10. Uluslararası Girişimcilik Kongresi’ne ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kongrenin ilki Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi iş birliği ile başladı. Daha sonra diğer üniversitelerimiz de bu kongrelerimize belli yıllarda katılım sağlayarak destek verdiler. Konu olarak girişimciliğin seçilmesi elbette çok önemli. Biz şunu biliyoruz; dünyada ülkeler arasında gelişmişlik farklarına baktığımızda temel belirleyici unsurlardan birisi girişimcilik ve teşebbüs ikliminin olup olmaması, bir diğeri de inovasyon unsurudur. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde teşebbüs özgürlüğünün ve kabiliyetinin, bunun yanı sıra teknolojinin geliştirilmesinin en önemli faktörler olduğu gerçeğinden hareketle bizler hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, özelde de üniversiteler olarak girişimcilik konusuna çok daha fazla önem atfediyoruz.

Üniversitemizde ilk olarak Maliye Bölümünde başlattığımız Girişimcilik dersleri daha sonra YÖK’ün de tavsiyesiyle tüm Üniversitelerde, Üniversitelerin tüm bölümlerinde seçmeli ders olarak okutulmaya başlandı. Bizler Üniversiteler olarak bundan sonra girişimcilik kabiliyeti olan, atılımcı, risk alan, cesur gençler yetiştirmek zorundayız. Girişimcilik sadece üretimde ve piyasada üretim güçlerini bir araya getirme durumu değildir. Girişimcilik artık kamu kurumları için de söz konusudur. Biz kendimizi Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak girişimci bir üniversite olarak da tanımlıyoruz. Kongrenin bu yılki konusunda da çok isabetli bir biçimde belirlendiği üzere artık girişimcilik; yenilikçilikle ve teknolojiyle özelde de dijital dönüşümle birlikte tamamlanmadığında çok geride ve yetersiz bir durumda kalmış oluyor.

Üniversitemizde akademisyenlerimizi eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra firma kurmaları, girişimci olmaları, yaptıkları buluşlarla ilgili patent almaları konusunda teşvik ediyoruz. Bu yönde hem atama ve yükseltme kriterlerimizde hem de BAP yönergemizde değişiklikler yaptık. Ve yenilikçilik elbette insanoğlunun maddi planda ilerlemesi için olmazsa olmaz unsurdur. Ancak sadece maddi planda gelişmenin, ilerlemenin ve refahın yeterli olmadığını günümüzde dünyada olan bitenlere baktığımızda çok rahat şahit oluyor ve gözlemleme fırsatı buluyoruz.

Dünyanın arzuladığı, hakça ve adaletli bir şekilde paylaşımın olduğu bir düzen ve sistemdir

Girişimciler ve toplumlar üretim unsurları ile bir araya gelerek üretecekler ve istihdam sağlayacaklar. Ancak aynı zamanda bu üretilen değerlerin hakça ve adil bir şekilde paylaşımının da önemli olduğunu artık görüyoruz. Gelir dağılımı eşitsizlikleri, adaletsizlikler ve paylaşım sorunları dünyayı gittikçe daha yaşanmaz hale getiriyor. Biz Pakistan’da ve Somali’de bazı sıkıntıların olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla dünyanın arzuladığı, hakça ve adaletli bir şekilde paylaşımın olduğu bir düzen ve sistemdir.

Dünyayı iyiliğe ve güzelliğe götürecek olanlar bilim insanlarıdır

Bu bilimsel ortamlarda aynı zamanda kongre konularının ötesinde küresel meseleleri de birlikte tartışmak ve müzakere etmek dünyanın geleceğinin daha aydınlık olması, daha adil bir dünyanın kurulması bakımından önemlidir. Çünkü dünyayı iyiliğe ve güzelliğe götürecek olanlar bilim insanlarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle kongrenin verimli ve başarılı bir biçimde geçeceği inancımı da ifade ederek hepinize tekrar hoşgeldiniz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi başta olmak üzere tüm katılımcı üniversitelerimize, sponsorlarımıza ve bu kongrenin mutfağında çalışan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Mıynat’a ve düzenleme kurulundaki diğer arkadaşlarıma teşekkürlerimi özellikle ifade ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.

Kongre açılış töreninde Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ijaz Ahmad Qureshi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İİBF Dekanı Hakan Çetintaş, Azerbaycan Gence Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Allahverdi Ali Aydınoğlu da selamlama konuşması yaptılar.

Kongre; Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisinin ardından moderatörlüğünü Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mahmut Karğın’ın yaptığı, Somali Mogadishu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Abdullahi ve Pakistan Sialkot Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ijaz Ahmad Qureshi’nin konuşmacı olarak katıldığı açılış oturumu ile sona erdi.

Kongre süresince; ülke ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunacak girişimcilik, dijital girişimcilik, endüstri 4.0, inovasyon, dijital pazarlama, kamu-özel sektör ortaklığı, orta gelir tuzağı ve girişimcilik, sosyal medya ve girişimcilik, kadın girişimciliği, iş başı eğitim modeli ve girişimcilik vb. konularda 9 ülke ve 35 farklı üniversiteden toplam 158 bildiri sunulacak.

_DSC1598 _DSC1604
_DSC1636 _DSC1657
_DSC1660 _DSC1670 _DSC1687 _DSC1696 _DSC1701 _DSC1719 _DSC1721 _DSC1743 _DSC1747 _DSC1777 _DSC1780 _DSC1787 _DSC1801 _DSC1820 _DSC1830 _DSC1845 _DSC1848 _DSC1881 _DSC1888 _DSC1889 _DSC1895 _DSC1899 _DSC1912 _DSC1924 _DSC1954 _DSC1968 _DSC1978 _DSC1983 _DSC1992 _DSC2001 _DSC2006 _DSC2041 _DSC2047 _DSC2059 _DSC2067 _DSC2086
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 10 71 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr