MCBÜ Kurumsal Açık Bilim ve Açık Erişim Altyapısı Kuruldu

İlan Tarihi:18.06.2019 08:45:00
 

YÖK’ün “Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi” kapsamında, Üniversitemizde üretilen bilimsel ve entelektüel çalışmaların dijital ortamda toplanması, saklanması, indekslenmesi, uzun dönemde korunarak bilgiye erişimin güvence altına alınması ve bu doğrultuda bilgi birikiminin geniş kitlelerce paylaşılmasının yapılabileceği Açık Arşivler Girişimi Üst Veri Harmanlama Protokolü (OAI-PMH) standartlarına uygun açık erişim sistemi [http://acikerisim.mcbu.edu.tr:8080/xmlui/] kuruldu.

”MCBÜ Kurumsal Açık Bilim ve Erişim Altyapısı” sisteminin değerlendirildiği toplantı,   Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi’nin başkanlığında, MCBÜ Açık Bilim-Açık Erişim Çalışma Grubu üyelerinin katılımıyla düzenlendi.

Toplantıda, bilimsel yayın ve araştırma verilerinin önemli ölçüde kamu kaynakları harcanarak üretildiğini ancak kamu kaynaklarıyla desteklenen bu araştırmaların sonuçlarının,  daha sonra genellikle ticari dergilerde yayımlandığını dile getiren Prof. Çelebi; bilimsel bilginin kamu malı olduğunu, dolayısıyla insanlığın ortak mirası ve zenginliği olan bilginin herkese açık olması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak açık bilim politikamızda, kamu tarafından finanse edilen tüm araştırmalar ve araştırma verilerinin topluma ve dünyadaki tüm araştırmacılara ücretsiz olarak sunulması gerektiğine inanmaktayız. Bu bağlamda, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkı sağlamayı, açık, tekrarlanabilir ve güvenilir araştırma çıktıları ile uygulamalarını benimseyerek, toplum ve tüm dış paydaşlar yararına bilginin geniş yayılımını taahhüt ediyoruz”  dedi.

Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, MCBÜ Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu tarafından yapılacak Açık Bilim-Açık Erişim Bilgilendirme Toplantıları sonrasında, sisteme öğretim elemanları tarafından girişlerin yapılmasıyla MCBÜ adresli yayınların küresel düzeyde görünürlüğünün artacağını ve web içeriğinin hacmi (sayfa ve dosya sayısı), görünürlüğü gibi ölçütlere göre üniversite sıralamalarının yapıldığı Webometrics dünya üniversite sıralamalarında daha önlere yükseleceğini belirtti.

Toplantının sonunda Prof. Dr. A. Kemal Çelebi tarafından; MCBÜ Açık Erişim Sisteminin kurulmasında görev alan Açık Bilim-Açık Erişim Çalışma Grubu üyeleri, Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Tuğba Öztürk,  Doç. Dr. Mustafa Erkan Turan,  Arş. Gör. Turan Göktuğ Altundoğan, Arş. Gör. Emre Şatır,  Arş. Gör. A. Cahit Yaşa, Genel Sekreter Ali Emirosmanoğlu, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hıdır Metin,  Şube Müdürü Esat Alceylan ve E. Habibe Vural’a teşekkür belgeleri takdim edildi.

MCBÜ Kurumsal Arşivinin Kapsamı: http://acikerisim.mcbu.edu.tr:8080/xmlui/ Bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler,  yayınlanma aşamasında olan makaleler (preprints),  yüksek lisans ve doktora tezleri, konferans bildirileri/sunumları, seminer metinleri,  teknik notlar, proje çalışmaları,  kitap/kitap bölümleri,  ödüllü çalışmalar,  patentler, kitapların bibliyografik bilgisi, rapor, veri setleri/video kayıt.

_DSC0398 _DSC0401
_DSC0408 _DSC0410
_DSC0412 _DSC0413 _DSC0415 _DSC0418 _DSC0420 _DSC0422 _DSC0423
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr