MCBÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Yürüttüğü “CoronaVac Aşı Koruyuculuğu Çalışması” Ara Sonuçları Yayımlandı

İlan Tarihi:5.02.2021 19:35:00
Güncelleme Tarihi:12.04.2021 12:09:00
 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yönetilen “Sağlık çalışanlarında inaktive COVID-19 aşılanması sonrasında antikor yanıtı ve etkinlik takibi” isimli CoronaVac aşısının güvenlik ve koruyuculuğunun izlenmesi konusundaki bilimsel araştırmanın ilk etabı tamamlandı.

Çalışmada; Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Şenol, Prof. Dr. Erhan Eser, Prof. Dr. Sinem Akçalı, Prof. Dr. Beyhan C. Özyurt, Prof. Dr. Pınar E. Dündar, Prof. Dr. Talat Ecemiş, Dr. Öğr. Gör Deniz Özer, Dr. Merve Gezginci, Dr. Gülizar Deniz, Dr. Yunus Özkaya ve Ferya Karadağ MPH yer aldı.

İlk etapta CoronaVac aşısının birinci doz uygulaması sonrası ilk 7 günlük sürede katılımcılar yan etkiler açısından sorgulanarak 1800’ e yakın aşılanan sağlık personelinin 791’ inden geri bildirim alındı.  

Aşı sonrası görülen bölgesel (aşının yapıldığı yer) ve genel (tüm vücutta görülebilen) yan etkiler olmak üzere tablolarla açıklandı. Tablo bilgileri şöyle özetlenebilir:

-Katılımcıların yaş dağılım aralığı 19-65, yaş ortalaması 34.4’ tür. Yan etki görülenlerin %61.9’ u kadın, %38.1’ i erkektir.

-Aşı uygulaması sonrasında katılımcıların %27,3’ ünde hafif bölgesel ya da genel yan etki bildirilmiştir. Ancak bu yan etkiler nedeniyle katılımcıların sadece %1.5’ i bir sağlık kuruluşuna ayaktan baş vurmuşlar, tümü taburcu edilmişlerdir. Geri bildirimde bulunanlarda hiçbir ciddi yan etki görülmemiştir. Yan etkiler nedeniyle sağlık kurumuna en sık başvuru 19-29.9 yaş grubunda (%0,9) olmuştur. Genel yan etki nedeniyle sağlık kurumuna başvuru oranı kadınlarda %1,0, erkeklerde %0.3 olmuştur.

-En sık görülen aşı bölgesine sınırlı yan etki %18,0 ile aşı bölgesinde ağrıdır; bunu %1,8 ile kolda kas güçsüzlüğü izlemektedir.  Bölgesel yan etkilerin yarısından fazlası ilk iki saatte; %80’ i ilk 6 saatte gözlenmiştir.

-En sık görülen genel (tüm vücudu etkileyen) yan etki ise %11,9 ile baş ağrısıdır; bunu %9,5 ile kas-eklem ağrısı, % 3.7 ile boğaz ağrısı izlemektedir. Genel yan etkilerin dörtte biri ilk iki saatte; %55’ i ilk 6 saatte; %87’ si ise 24 saatte gözlenmiştir.

 A- Herhangi Bir Yan Etki:

Tablo 1a- COVID-19 Aşısı Sonrası Bölgesel ve/veya Genel Herhangi Bir Yan Etki Sıklığının Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet

Yan etki

Sayı

%

Erkek (n=302)

Yan etki VAR

42

14.0

Yan etki YOK

260

86.0

Kadın  (n=489)

Yan etki VAR

174

35.7

Yan etki YOK

315

64.3

Toplam (n=791)

Yan etki VAR

216

27.3

Yan etki YOK

575

72.3

Toplam

791

100.0

 Tablo 1b- COVID-19 Aşısı Sonrası Bölgesel ve/veya Genel Herhangi Bir Yan Etki Sıklığının Yaş Gruplarına Göre Dağılımı

Yaş*

Yan etki

Sayı

%

 19.0- 29.9 (n=214)

Yan etki VAR

70

20.0

Yan etki YOK

144

80.0

30.0- 34.9 (n=137)

Yan etki VAR

40

32.7

Yan etki YOK

97

67.3

35.0- 39.9 (n=116)

Yan etki VAR

33

29.2

Yan etki YOK

83

70.8

40+ (n=319)

Yan etki VAR

72

28.4

Yan etki YOK

247

71.6

* 5 katılımcı yaşını belirtmemiştir.

 Tablo 2- Aşının Algılanan Yan Etkisi Nedeniyle Bir Sağlık Kurumuna Başvurma Sıklığı

 

Sayı

%*

Bölgesel yan etki nedeniyle

6

0.8

Genel yan etki nedeniyle

8

1.0

Bölgesel ve/veya genel yan etki nedeniyle

12

1.5

*Toplam 791 katılımcı içindeki yüzde

B- Bölgesel Yan Etkiler

Tablo 3- Bölgesel (Aşı Uygulanan Bölgede) İstenmeyen Yan Etki (en sık görülen etkiler)

Bölgesel yan etki

Sayı

%*

Ağrı (aşı bölgesinde)

142

18.0

Kas güçsüzlüğü (aşı uygulanan kolda)

38

1.8

Şişlik (aşı bölgesinde)

10

1.3

Kızarıklık (aşı bölgesinde)

6

0.8

Kaşıntı (aşı bölgesinde)

5

0.6

En az bir bölgesel yan etki

157

19.8

*Toplam 791 katılımcı içindeki yüzde

 Tablo 4- Bölgesel Yan Etki Görülme Süresi

İlk…

Sayı

%

1-2 saat

40

51.9

3-6 saat

21

27.3

7-12 saat

9

11.7

13-24 saat

7

9.1

Toplam

77

100.0


C- Genel (
genel olarak bütün vücudu etkileyen) Yan Etkiler

Tablo 5- Genel (genel olarak bütün vücudu etkileyen) istenmeyen yan etki (en sık görülen etkiler)

 

Sayı

%*

Baş ağrısı

94

11.9

Kas-Eklem ağrısı

75

9.5

Bağaz ağrısı

29

3.7

Üşüme-titreme

25

3.2

Baş dönmesi

19

2.4

Bulantı-Kusma

18

2.3

Tad ve koku almada değişiklikler

10

1.2

İshal

9

1.1

Öksürük

13

1.6

Aşı bölgesi dışında kaşıntı/ kaşıntılı döküntü-kızarıklık

7

0.9

Kan basıncının yükselmesi

7

0.9

Kan basıncının düşmesi

6

0.8

Nefes darlığı

3

0.4

Ağız çevresi veya yüzde ödem

3

0.4

En az bir Genel yan etki

174

22.0

*Toplam 791 katılımcı içindeki yüzde

 Tablo 6- Genel Yen Etki Görülme Süresi

İlk…

Sayı

%

1-2 saat

65

25.3

3-6 saat

77

30.0

7-12 saat

39

15.1

13-24 saat

43

16.7

25-48 saat

22

8.6

49 saat ve üstü

11

4.3

Toplam

257

100.0

 

 

 


747 görüldü.    0 Paylaşıldı
3 2 1 4
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr
747