‘Türkiye’nin Siyasi Hayatında Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi’ Konulu Konferans Verildi

İlan Tarihi:11.12.2019 12:26:00
Güncelleme Tarihi:11.12.2019 12:27:00
 

Üniversitemiz Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından “Türkiye’nin Siyasi Hayatında Kadın Haklarının Tarihsel Gelişimi “ konulu konferans düzenlendi. Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü Öğr. Gör. Zeynep Türkyılmaz’ın konuşmacı olarak katıldığı konferans, 9 Aralık 2019 tarihinde Prof. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Zeynep Türkyılmaz, öğretim elemanları ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlenen konferansta, eski Türk devletlerinden günümüze kadın haklarının tarihsel gelişimini ele alarak, “Türk devletlerinde ve kültüründe kadına verilen değer ve aile kavramı her zaman önemli olmuştur. Kadınlar annelikle birlikte ata binme, mücadele edebilme ve kahramanlık özellikleriyle de nitelendirilmişlerdir.Orta Asya Türkleriyle ilgili önemli bir kaynak olan Orhun Kitabelerinde de Türk kadınından önemle bahsedilmiş ve Türk kadınları devlet yönetiminde yer alarak kurultaylarda savaş ve barış kararının alınması, yasa mahiyetindeki Emirnamelerin onaylanması gibi önemli kararların alınmasında rol oynamışlardır. Osmanlı Devleti’nin son döneminde kadın haklarının gelişimi konusunda toplumsal, kültürel ve hukuki alanda önemli gelişmeler yaşanmış, İkinci Meşrutiyet döneminde yaşanan gelişmeler Cumhuriyet Türkiye'sine bilgi ve tecrübe hazinesi olarak aktarılmıştır. Atatürk öncülüğünde kadın haklarının her yönden gelişmesi için önemli inkılaplar yapılmış, Tevhid-i Tedrisat Kanunu ve Türk Medeni Kanunu gibi eğitim ve hukuksal alanda inkılapları siyasal alanda yapılan inkılaplar izlemiştir.1930 yılında Türk kadınlarına Belediye seçimlerine katılma hakkı tanınmış, bunu 1933 senesinde muhtar ve ihtiyar kuruluna seçme ve seçilme hakkı takip etmiştir. 5 Aralık 1934 tarihinde İtalya, Fransa, Belçika İsviçre gibi pek çok Avrupa ülkesinde kadınlara siyasal hakların tanınmadığı bir dönemde, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nde Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.1935 yılında 399 milletvekilinden 18 kadın milletvekili meclise katılmış ve Türk kadınları siyaset başta olmak üzere her alanda temsil edilerek kadın haklarının gelişmesi amaçlanmıştır” diye konuştu.

_NKN3367 _NKN3368
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr