MCBÜ TÜBİTAK Bilim ve Toplum Destek Programları Çağrı Sonuçlarında Büyük Başarılara İmza Attı

İlan Tarihi:7.07.2022 12:55:00
Güncelleme Tarihi:7.07.2022 13:22:00
 

TÜBİTAK tarafından toplumda bilim ve teknoloji kültürü oluşturmada önemli bir yeri olan “Bilim Toplum Destek Programlarına yapılan başvurular sonuçlandı.

TÜBİTAK tarafından açıklanan sonuçlara göre Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında bir, 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında bir, 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında ise iki projesi destek almaya hak kazandı.  Tüm alanlarda en az bir projesi desteklenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanan “Aigai Arkeoloji ve Doğa Okulu” başlıklı proje kapsamında tüm Türkiye’den gelecek lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerine kültürel ve doğal değerler konusunda hem teorik hem uygulamalı eğitim verilmesi amaçlanmakta. Yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Aigai Kazı Başkanı Doç. Dr. Yusuf Sezgin'in üstlendiği proje kapsamında arkeoloji başta olmak üzere sosyal ve fen bilimi alanlarından çeşitli uzmanlar ile tanışma şansı yakalayacak katılımcılar; bu uzmanlarla birlikte eğitsel oyunlar, bilimsel geziler, saha çalışmaları, tartışmalar, yaratıcı drama uygulamaları ve benzeri etkinlikler gerçekleştirecekler. Projenin pek çok etkinliği Manisa’daki Aigai Antik Kenti ve çevresinde yürütülecek olup çevredeki doğa ve kültür varlıklarının tanıtılması için geziler düzenlenecek. Bunun yanında arkeolojik kazı alanı deneyimi, seramik atölyesi, tarihöncesi taş alet atölyesi, yaban hayatı gözlemi gibi uygulamalı etkinlikler de yapılacak. Proje sonunda öğrencilerin insanlığın ve uygarlığın gelişimini, insanların doğa içindeki yerini kavramış olması; bu alanlarda çalışma yürüten bilim disiplinlerini tanıması ile katılımcıların doğal ve kültürel değerler konusunda daha bilinçli, duyarlı ve meraklı bireyler olarak insanlığa ve ülkemize fayda sunmaları hedeflenmekte. 4-10 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek projenin paydaş kurumları arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ege Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi yer almakta.

Ayrıntılı Bilgi için: https://www.aigai.info/    

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında destek almaya hak kazanan "Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu" projesi öğretmenlere ve akademisyenlere; kendi branşlarına ve genel olarak öğretmenlik mesleğine özgü yenilikçi yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak kazandırılmasını amaçlamakta. Yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur'un üstlenmiş olduğu Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediye Başkanlığı desteğiyle yürütülecek proje sonunda fen bilimleri öğretmenlerinin alacakları eğitimle nükleer bilimlerle ilgili bilimsel gerçekleri anlamaları, kurumlarında yapacakları çalışmalarda bu bilgilerden yararlanarak başta kendi meslektaşları, öğrencileri olmak üzere toplumda oluşan ön yargının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütmeleri hedeflenmekte. 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek projenin paydaş kurumları arasında Ege Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesi yer almakta.

Ayrıntılı Bilgi için: http://nukleerbilimlerokulu.mcbu.edu.tr/

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Çağrısı kapsamında desteklenen ve yürütücülüğünü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Mehmet Nuri Öğüt’ün üstlenmiş olduğu bir diğer proje olan TÜBİTAK 4007 "Manisa Bilim Şenliği-2" ise bilimi ve teknolojiyi halkla buluşturarak bilimsel anlayışı geniş toplum kitlelerine yayabilmek, katılımcılara yaparak yaşayarak öğrenme deneyimi yaşatabilmek, bilim-teknoloji-toplum arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla aktarılmasını sağlamaya yönelik olarak 7’den 70’e tüm yaş gruplarına hitap eden şekilde planlanmakta. Manisa Bilim Şenliği-2’de bilimsel bilginin yaparak-yaşayarak elde edileceği faklı alanlarda 105 atölye çalışması, sahne gösterileri, lise ve üniversite düzeylerinde iklim değişikliği ve yapay zekâ temalı Ulusal STREAM Yarışması, hackathon, çeşitli alanlarda çalıştaylar, seminerler, paneller ve gözlem etkinliklerine yer verilecek. Mayıs 2023’te Atatürk Kent Parkında düzenlenmesi planlanan TÜBİTAK 4007 "Manisa Bilim Şenliği-2"nin paydaş kurumları arasında Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Manisa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi, STEM Eğitimcileri Derneği gibi çeşitli alanlardan 45 kurum ve kuruluş yer almakta. Şenliğe yaklaşık 160.000 kişinin katılması hedeflenmekte.

2022 yılında gerçekleşen ve 2023 yılı için planlanan Manisa Bilim Şenliği ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için: https://bilimsenligi.mcbu.edu.tr/  

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Çağrısı kapsamında desteklenen bir diğer proje olan ve yürütücülüğünü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Ateş’in üstlendiği TÜBİTAK 4007 “Bilimin Disiplinlerarası Doğası ve Afet Farkındalığı Günleri” projesi toplumun her kesimindeki katılımcıların; bilimin günlük yaşamla bağlantılı, ilgi çekici, yordayıcı, hayat kurtarıcı ve disiplinler arası yönlerini keşfetmelerine katkı sunmayı hedeflemekte. Ayrıca farklı disiplinlerin entegrasyonu yoluyla katılımcıların çeşitli afet ve salgınlara yönelik farkındalık, bilgi ve beceri düzeylerinin geliştirilmesi de projenin amaçları arasında yer almakta. Mayıs 2023’te gerçekleştirilmesi planlanan TÜBİTAK 4007 “Bilimin Disiplinlerarası Doğası ve Afet Farkındalığı Günleri” projesi ile Eğitim Fakültesi’nde 13.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmesi hedeflenen bilim şenliğinde fen, matematik, teknoloji ve sanat disiplinlerine ve farklı disiplinlerin entegrasyonuna yönelik 44 atölye ve 9 söyleşi/panel, çeşitli sergi, gösteri, yarışma vb. etkinlikler planlanmakta.

Ayrıntılı Bilgi için: https://egitim.mcbu.edu.tr/  

 

 


2870 görüldü.    0 Paylaşıldı
Gallery-6012-SJKY070720221300s
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr
2870
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası