MERKEZLER
Aile Planlaması İnfertilite Uygulama ve Araştırma Merkezi

Atatürk İlke ve İnkılapları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Bağımlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHAM)

Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEFAM)

Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Jeopark Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın ve Aile Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kozmetoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Mahalli İdareler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Manisa Yöresi Türk El Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Uygulama ve Araştırma Merkezi

Nüfus ve Göç Uygulama ve Araştırma Merkezi

Olimpik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Hafsa Sultan Hastanesi)

Sağlıklı Yaşlanma Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sosyal Hizmetler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBUSEM)

Uygulamalı Matematik ve Hesaplama Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Üniversite-Sanayi İşbirliği Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (USİTEM)

Yabancı Diller Öğretimi, Uygulama ve Araştırma Merkezi (YADAM)