ENSTİTÜLER

Fen Bilimleri Enstitüsü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı” hakkındaki 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak 1993-1994 öğretim yılı güz yarıyılından itibaren eğitim-öğretime başlamıştır. Enstitünün amacı; Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde fen ve teknik bilimlere dayalı yüksek lisans ve doktora öğretimini, 2547 sayılı Yükseköğretim kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda ve “lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş yönetmeliği” ile “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütmektir.
| Ayrıntılı Bilgi
|

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Enstitümüz 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun amaç ve ilkeleri doğrultusunda, “Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” , “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği”, “ Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yüksek lisans ve doktora öğretimini yürütmektedir. Enstitümüz, Uncubozköy kampusünde, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası içersinde 26Anabilim alında; 11 Doktora, 24 Tezli Yüksek Lisans, 12 Tezsiz Yüksek Lisans programı ve 1 uzaktan eğitim programı olmak üzere 48 Programda eğitim vermektedir.
| Ayrıntılı Bilgi
|

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde bulunan MCBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe giren "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkındaki 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" hükümlerine dayalı olarak 1993-1994 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında öğretime başlamıştır. Sosyal Bilimler Enstitüsü eğitim-öğretim faaliyetlerini 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği" ile "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" ilke ve hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir.
| Ayrıntılı Bilgi
|