REKTÖR - PROF. DR. A. KEMAL ÇELEBİ

Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ, 1958 yılında Manisa'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Manisa'da tamamladı. 1976 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümü'nden 1980 yılında mezun oldu.

1984 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Manisa Maliye Muhasebe Yüksekokulu Maliye Bölümü'ne araştırma görevlisi olarak atandı. 1986 yılında "Bölgesel Kalkınmada Teşvik Edici Vergi Politikası ve Plânlı Dönem Türkiye Uygulaması" konulu tezi ile Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Yüksek Lisans Programını bitirdi. Aynı Enstitünün Maliye Doktora Programını "Kamusal Tercihler ve Kamu Ekonomisinin Genişliği-Türkiye Örneği" adlı tezi ile 1991 yılında tamamladı ve Maliye Doktoru unvanı aldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'ne 1993 yılında Yardımcı Doçent, 1998 yılında Doçent, 2004 yılında da Profesör olarak atandı. Aynı fakültede Maliye Bölüm Başkanlığı yaptı. 1995 yılında yayın hayatına başlayıp, 2008 yılından itibaren de uluslararası hakemli dergi statüsü kazanan Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi "Yönetim ve Ekonomi" dergisinin 19 yıl editörlüğünü yürüttü.

17 Kasım 2014 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü olarak atanarak, 28 Kasım 2014 tarihinde görevine başladı.

İngilizce bilen Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ, evli ve üç çocuk babasıdır.