TARİHÇE

Üniversitemizin 11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 sayılı kanunun 25. maddesine eklenen 15. ek maddesinde yer alan kuruluş kanunu metni:

“EK MADDE 15- Manisa'da Celâl Bayar Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite kurulmuştur. 

Bu üniversite;

a) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Manisa İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesinin adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesine bağlı Demirci Eğitim Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi, adı ve bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanmasıyla oluşturulan Eğitim Fakültesinden, 

b) Ege Üniversitesine bağlı Akhisar Tütün Eksperliği Yüksekokulunun adının ve bağlantısının değiştirilmesiyle oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Tütün Eksperliği Yüksekokulu ile Ege Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek rektörlüğe bağlanan Alaşehir Meslek Yüksekokulu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi Bölümünün ad ve bağlantısı değiştirilerek yeni kurulan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ile Salihli Meslek Yüksekokulundan,

c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünden oluşur.”

Manisa'nın ilk yükseköğretim kurumu olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin tarihi, 1975 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesine bağlı olarak kurulan Manisa Muhasebe Ön Lisans Yüksekokuluna dayanır. Muhasebe Ön lisans Yüksekokulu, eğitime Manisa Karaköy'deki bir ilkokul binasında başlamıştır. 1977-1978 eğitim-öğretim yılında adı Maliye Muhasebe Yüksekokulu şeklinde değiştirilerek lisans düzeyinde eğitim vermeye başlamış, 1987 yılında çıkarılan 3389 sayılı kanun ile Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmış ve Manisa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını almıştır. 1988-1989 eğitim-öğretim yılında Uncubozköy'deki kendi binalarına taşınan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Celal Bayar Üniversitesinin kuruluşuyla birlikte kurucu fakülte payesine sahip olmuştur.

Eğitim Fakültesi, 2 Aralık 1964 tarihinde Demirci İlköğretmen Okulu olarak eğitim-öğretime başlamıştır. 1974 yılında Öğretmen Lisesine dönüştürülen okulun adı 1975-1976 eğitim-öğretim yılında Demirci Öğretmen Lisesi ve Eğitim Enstitüsü olarak değişirken, bünyesinde iki yıllık Eğitim Enstitüsü kurulmuştur. Demirci Eğitim Enstitüsü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sınıf öğretmeni yetiştiren bir eğitim kurumu olarak faaliyetine devam etmiş, 20 Temmuz 1982’de, 41 sayılı kanun hükmündeki kararname ve 2809 sayılı kanunla Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Eğitim Yüksekokulu olarak isim değiştirmiştir. 1992 yılında, 3837 sayılı kanunla fakülteye dönüştürülüp, Eğitim Fakültesi olarak Üniversitemize bağlanmıştır.

Spor Bilimleri Fakültemiz; 1959-1970 yılları arasında Silahlı Kuvvetlere bağlı Beden Eğitimi ve Savaş Spor Okulu, 1970-1974 yılları arasında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Milli Takım Eğitim Merkezi, 1974-1982 yılları arasında da Manisa Gençlik ve Spor Akademisi olarak hizmet vermiştir. 1982-1992 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü adı altında eğitim-öğretim hizmetinde bulunmuştur. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Celal Bayar Üniversitesinin kuruluşuyla Üniversitemize bağlanmış, 1 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür.

10 Eylül 1992'de Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında yapılan protokolle Manisa Sağlık Meslek Lisesi binası Üniversitemize devredilerek, burada Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun: 

a) 25.01.1994 tarihli kararıyla; Ahmetli, Demirci, Gördes, Gölmarmara, Kırkağaç, Saruhanlı ve Soma Meslek Yüksekokulları,

b) 07.03.1994 tarihli kararıyla Köprübaşı Meslek Yüksekokulu, 

c) 30.03.1994 tarihli kararıyla Turgutlu Meslek Yüksekokulu,

d) 15.03.1999 tarihli kararıyla Kula Meslek Yüksekokulu, 

e) 26.05.2000 tarihli kararıyla Akhisar Meslek Yüksekokulu

f) 07.07.2000 tarihli kararıyla Sarıgöl Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.

2 Kasım 1996 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Sağlık Yüksekokulu, 08.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. 

4 Temmuz 1997 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla kurulan Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun adı, 26.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Gölmarmara Meslek Yüksekokulu 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren Manisa Meslek Yüksekokulu adıyla eğitime devam etmiş, 2017 yılında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu adını almıştır. 

Yabancı Diller Yüksekokulu, 14 Kasım 2011 Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile,

Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi 08.03.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile, 

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 02.05.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile, 

İlahiyat Fakültesi ve İşletme Fakültesi 04.08.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile, 

Diş Hekimliği Fakültesi 10.09.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile, 

Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 08.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile,

İletişim Fakültesi de 01.11.2016 tarihi Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. 

Üniversitemiz Manisa merkezde; üç ayrı yerleşke ile fakülte ve yüksekokulların bulunduğu ilçelerde eğitim, öğretim, araştırma ve sağlık hizmetlerini yürütmektedir. 

Muradiye Yerleşkesinin adı Üniversite Senatosunun 23.09.2016 tarihli toplantısında alınan kararla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi olarak, Uncubozköy Yerleşkesinin adı Üniversite Senatosunun 07.06.2018 tarihli toplantısında alınan kararla Uncubozköy Sağlık Yerleşkesi olarak, Manisa Merkez Yerleşkenin adı yine aynı kararla Şehzadeler Yerleşkesi olarak değiştirilmiştir. Akhisar MYO ile Tütün Eksperliği Yüksekokulunun faaliyet gösterdiği alan, aynı toplantı kararı ile Akhisar Yerleşkesi olarak adlandırılmıştır. 

Üniversitemiz Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Salihli Meslek Yüksekokulunun bulunduğu Salihli Yerleşkesinin adı, Üniversite Senatosunun 12.10.2017 tarihli toplantısında alınan kararla Salihli 5 Eylül Yerleşkesi olarak değiştirilmiştir.

Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 23.04.1994 tarihinde Sağlık Bakanlığından bir protokol ile devralınan Moris Şinasi Çocuk Hastanesinin inşa halindeki ek binası tamamlanarak, 1995 tarihinden itibaren hasta kabul etmeye başlamıştır. Uncubozköy Sağlık Yerleşkesindeki binaya cerrahi bölümler 2010 yılında, dâhili bölümler ise 2013 yılında taşınmıştır. Üniversite Senatosunun 04.05.2012 tarihli kararı ile adı Hafsa Sultan Araştırma ve Uygulama Hastanesi olarak değiştirilmiştir. 

Üniversitemiz; Manisa Mevlevihanesi ile Darüşşifayı restorasyonlarını yapmak şartıyla 1995 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralmıştır. Darüşşifa 30 Kasım 2013 tarihinde Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi olarak hizmet vermeye başlamış, Manisa Mevlevihanesi de aslına uygun olarak düzenlenip ziyaretçilere açılmıştır.

Manisa Merkez Yerleşkeye çok yakın olan Zirai Donatım Kurumuna ait alan binalar Ocak 2000'de devralınarak yeni hizmet birimleri oluşturulmuştur.

09.05.2015 tarihinde yapılan Üniversitemiz Senato toplantısında, Üniversitemizin adının “Manisa Celal Bayar Üniversitesi” olarak değiştirilmesi karara bağlanmış, 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen Torba Kanun Tasarısı kapsamında, Üniversitemizin adı “Manisa Celal Bayar Üniversitesi” olarak değiştirilmiştir. 

© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası