FAKÜLTELER
Tıp Fakültesi

Modern sınıfları, laboratuarları ve kütüphanesiyle Uncubozköy Yerleşkesi'n de yer alan Tıp Fakültesi 109 Profesör, 39 Doçent, 31 Dr. Öğr. Üyesi, 244 araştırma görevlisi ve 5 uzman olmak üzere, toplam 428 öğretim elemanı ile oldukça güçlü bir akademik kadroya sahiptir.
Temel Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri ve Cerrahi Tıp Bilimleri bölümlerinin bulunduğu Tıp Fakültesi'nde ülkemizin sağlık hizmetinde en yüksek standardı yakalayacak ve Tıp bilimine katkı sağlayacak Tıp doktorları yetiştirmektedir. 
Hafsa Sultan Hastanesi ile sağlık hizmeti sunan Tıp fakülte'sinin mezunları, kamu ve özel sektöre bağlı kurum ve kuruluşlarda görev alabilirler...
| Ayrıntılı Bilgi
|

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Manisa'nın ilk yükseköğretim kurumu olma özelliğini taşıyan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından itibaren Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesindeki yaklaşık 17.000 metrekarelik kullanım alanlı yeni ve modern binasında faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültede 31 derslik, 8 amfi, 6 Okuma Salonu, 1 Kütüphane, 1 Resim Atölyesi, 1 Müzik Odası, 1 bilgisayar laboratuvarı, sosyal alanlar ile dinlenme alanları yer almaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin akademik kadrosunda 14 profesör, 30 doçent, 21 Dr. Öğr. Üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 49 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 115 öğretim elemanı ile 29 idari personel görev yapmaktadır. Yaklaşık 6500 öğrencinin kayıtlı olduğu fakültemizde öğrenime devam edilen İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde I. Öğretim ve II. Öğretim ile Kamu Yönetim Bölümünde uzaktan eğitim yapılmaktadır…
|Ayrıntılı Bilgi|

Mühendislik Fakültesi

Amacı, mühendisliğin temel bilgilerini edinmiş, teknolojik gelişmeleri yakından izleyen ve uygulayabilen mühendisler yetiştirmek, bunun yanı sıra bölgenin ve ülkenin teknik sorunlarının çözümüne, bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak olan fakülte, Muradiye Yerleşkesi'nde yer almaktadır. Gıda, İnşaat, Makine, Endüstri, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar ve Malzeme mühendisliği Bölümlerinde eğitim verilen tüm bölümlerde II. Öğretim de yapılan Fakülte; 14 Profesör, 13 Doçent, 46 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi ve 56 araştırma Görevlisinden oluşan bir akademik kadroya sahiptir. Biyomühendislik Bölümü'ne gelecek yıl öğrenci alınacaktır. Mühendis unvanı alan mezunlar, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalaşıbilecekleri gibi kendi mühendislik bürolarını da açabilirler. 
|Ayrıntılı Bilgi|

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fakülte'de Biyoloji , Kimya, Tarih, Matematik, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ile İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde eğitim- öğretim verilmekte; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Arkeoloji ile Sanat Tarihi Bölümü dışında, tüm bölümlerin II. Öğretimi de bulunmaktadır. 25 Profesör, 46 Doçent, 75 Dr. Öğr. Üyesi, 7 Öğretim Görevlisi ve 81 Araştırma Görevlisinden oluşan bir akademik kadroya sahip olan Fen- Edebiyat Fakültesi'nin temel amacı, bilim adamı ve araştırmacı yetiştirmektedir. Mezunlar, yüksek lisans ve doktoralarını tamamladıktan sonra, üniversitelere öğretim üyesi olarak atabilecekleri gibi.
|Ayrıntılı Bilgi|

Eğitim Fakültesi

Fakültenin amacı, çağdaş eğitim- öğretim teknolojilerini en iyi şekilde kullanan, sorumluluk almaktan kaçınmayan, eleştirel düşünebilen nitelikli öğretmenler yetiştirmek ve toplum için faydalı bireyler olmalarını sağlamaktır. 1964 yılında İlköğretmen okulu olarak eğitim vermeye başlayan fakülte, Manisa'nın Demirci ilçesinde yer almaktadır. 2 profesör, 5 doçent, 21 dr. öğr. üyesi, ve 26 öğretim görevlisi, 2 okutman, ve 13 Araştırma Görevlisi olmak üzere, toplam 69 öğretim elemanının görev yaptığı Eğitim Fakültesi'nde; Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Programı. Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Öğretmenliği programı ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı. Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı. Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) programlarında eğitim verilmektedir.
|Ayrıntılı Bilgi|

Spor Bilimleri Fakültesi
Fakültemizin şu an hizmet vermiş olduğu binasının 58 yıllık mazisi içerisinde; sırasıyla Silahlı Kuvvetlerimize bağlı Beden Eğitimi ve Savaş Spor Okulu, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı olarak milli takım kamplarımıza Eğitim Merkezi, Manisa Gençlik ve Spor Akademisi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesine bağlı Beden Eğitimi ve Spor Bölümü adı altında eğitim-öğretim hizmetinde bulunmuştur. Fakültemiz Bakanlar Kurulunun 1 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanması ile Spor Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ve Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümlerinde toplamda 2000’i aşkın öğrencisi ile 36. Akademik Yılının içerinde kesintisiz eğitim ve öğretime devam etmektedir.

|Ayrıntılı Bilgi|

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültemiz ülkemizin en çok gereksinim duyduğu önemli sağlık dallarından; “Hemşirelik”, “Ebelik”, “Fizyoterapi Rehabilitasyon” ve “Sosyal Hizmet” bölümlerinde eğitim vermektedir. Fakültemizin konusunda deneyimli akademik kadrosu ile amacımız; öğrencilerimizin öncelikle insana değer veren, yapacağı mesleğin bilinci ve sorumluluğuna sahip, profesyonel bakış açısıyla kanıta dayalı uygulamalarını çalıştıkları alanda yaygın bir şekilde kullanan, toplumsal sağlık sorunlarını analiz edebilen, sorun çözme becerisi ve etik karar verme yeteneği kazanmış, etik değerlere saygılı, özgür ve girişimci meslek üyeleri yetiştirmektir. Mezun öğrencilerimiz, kamu ya da özel sağlık hizmeti veren birçok kurum ve kuruluşlarda çalışabilmekte, ayrıca sağlıkla ilgili eğitim kurumlarında görev alabilmekte, bilim uzmanlığı ve doktora dereceleri alarak akademik kariyer yapabilmektedirler.
|Ayrıntılı Bilgi
|

Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

Fakültemiz 08.03.2012 tarih ve 28227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.02.2012 tarih ve 2012/2779 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Hâlihazırda mevcut Mekatronik Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği,Endüstriyel Tasarım Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Enerji Sistemleri ve Otomotiv Mühendisliği olmak üzere altı bölümümüz bulunmaktadır.Bu bölümlerden, Yazılım Mühendisliği Bölümü’ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Fakültemiz kapalı alanı 1.443 metrekare taban alanına sahip zemin üzerinde kurulmuş, toplam 18.300 metrekare kapalı alana sahip iki bloktan oluşmaktadır. Fakültede toplam 63 adet derslik, 57 adet öğretim elemanı odası, 375 m² lik yemekhane, 300 m²lik kütüphane, 12 laboratuvar, 9 atölye ve 1 adet konferans salonu bulunmaktadır.
|Ayrıntılı Bilgi|

İlahiyat Fakültesi

Fakültemiz, 25/06/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla resmi olarak açılmıştır. Fakültemiz, toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlayacak faaliyetler yürüterek, din hizmetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştıracak ve etkinliğini arttıracak, dini bilgi üretimini yapacak, dünyada objektif algı oluşturacak ve bu anlayışı yayacak ilahiyatçı ve din adamları yetiştirmeyi hedeflemektedir.
|Ayrıntılı Bilgi|

İşletme Fakültesi

Fakültemiz, 25/06/2012 tarihli ve 2012/3363 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 04/08/2012 tarih ve 28374 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmasıyla resmi olarak açılmıştır.İşletme Fakültesi, İşletme, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Lojistik ve Turizm İşletmeciliği olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.
|Ayrıntılı Bilgi|

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Çağımız, ağır sanayi yatırımlarının aşıldığı, küçük ama yüksek teknolojiye dayalı, sürekli değişen, yenilenen ve çok çabuk tüketilen postmodern tasarımlar kullanan özgün üretimler ve firmalar çağıdır. Bilgi teknolojisindeki akıl almaz gelişmeler ve bu teknolojilerin tüm tasarım dallarında yaratıcı bir şekilde kullanılması ve çağın insanın olağanüstü farklı zevk ve beğeni skalası, günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ürünlerin ve yaratıcı düşüncenin tasarımını da büyük ölçüde etkileyecektir. Yığınsal tasarımlar ve üretimler yerine, daha kişisel ve biricik (uniqe) tasarımlar ve bu tasarımlara dayalı orijinal üretimler ön plana çıkmaktadır. Yani giderek tasarım, üretimin en önemli belirleyicisi haline gelmektedir.
|Ayrıntılı Bilgi|

Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı’nda Maliye Bölümü’ne yerleşecek olan ilk öğrencileri ile faaliyete geçecek olan fakülte, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nin 25. Yıllık akademik deneyim ve bilgi birikimiyle hizmet verecektir. Gelecek yıllarda ise İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinde Örgün ve II. Öğretim ile ülkenin katkı sağlayacak mezunlar vermek için çalışacaktır.|Ayrıntılı Bilgi|

İletişim Fakültesi
Radyo, Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı ile Gazetecilik olmak üzere dört bölümden oluşan Manisa Celal Bayar Üniversitesi İletişim Fakültesi üniversitemizin en genç birimlerinden biridir. Yeni oluşan kadrosuyla bilimsel ve idari faaliyetlerini yürüten İletişim Fakültesi'nin ihtiyaç duyulan fiziksel ve teknik altyapısı tamamladıktan sonra öğrenci alımına başlanarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine geçmesi planlanmaktadır. Fakültenin amacı, iletişim sektörlerinin ve iletişim bilimlerinin gerek teknik gerekse beşeri manada artan önemi karşısında yerel ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını sağlamak; enformasyon toplumunun ve bilgi ekonomisinin gerektirdiği kitle iletişim ile mobil iletişim ve internet gibi yeni medya alanına yönelik akademik bilgi üretimini sağlamak; sosyal teori, sanat teorisi ve kültür araştırmalarına ortam hazırlamaktır.

|Ayrıntılı Bilgi|

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Şehit Prof.Dr. İlhan VARANK Kampüsünde eğitim öğretime devam eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, 30.05.1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" adıyla kurulmuştur. Okulumuz, 1999 - 2000 eğitim öğretim yılında Uluslararası Ticaret Bölümü'nün (% 30 İngilizce) açılmasıyla 40 öğrencisiyle eğitime başlamıştır. 2002 - 2003 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Finans Bölümü 50 öğrenci ile eğitim öğretime geçmiştir. 2005 yılında Bankacılık ve Finans Bölümü'nde ikinci öğretime başlanmış, aynı sene Yüksekokul adı "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında kapatılarak, yerine Uygulamalı Bilimler Fakültesi kurulmuştur. Fakültemizde "Bankacılık ve Finans" ve "Uluslararası Ticaret" lisans bölümleri ile beraber lisansüstü eğitim düzeyinde "Uluslararası Ticaret ve Finans" tezli ve tezsiz Yüksek Lisans programları bir arada yürütülmektedir
|Ayrıntılı Bilgi |