KISACA MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

Adını; Milli Mücadele yıllarında Atatürk'ün yanında silah arkadaşı olarak yer alan, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde Saruhan Mebusluğu da yapmış olan Celal Bayar'dan alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, bölgenin sosyal ve kültürel beklentilerine ve gereksinimlerine cevap verecek araştırma merkezlerini de açmış ve bunları işlevsel hale getirmiştir.

Bugün 14 fakültesi, 2 yüksekokulu, 15 meslek yüksekokulu, 3 enstitüsü, 27 araştırma merkezi ve 1 araştırma uygulama hastanesi (Üniversite Hastanesi) olmak üzere toplam 63 birim ile eğitim ve öğretime devam eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 1614 akademik personeli, 1160 idari personeli ve 55.473 öğrencisiyle, Ege Bölgesi'nin en büyük 3 üniversitesinden biridir.

Türkiye'nin ve Ege Bölgesi'nin tarihi ve kültürel dokusu en zengin illerinden biri olan Manisa, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ve bu üniversitenin bilimsel çalışma ve araştırmaları ile gelecekte de daima ön planda olacak ve bir üniversite şehri olarak anılacaktır.

Üniversitemiz simge olarak Manisa Lalesini almıştır.
Bu simge sevgi, bilgi ve gelişmeyigeçmişten geleceğe taşımayı temsil etmektedir.

Manisa Lalesi
Üniversitemiz simge olarak Manisa Lalesini almıştır.
Bu simge sevgi, bilgi ve gelişmeyi geçmişten
geleceğe taşımayı
 temsil etmektedir.