TAKVİM

Mesnevi Sohbeti ve Tasavvuf Müziği Konseri

Tarih: 31 Ocak 2020 Cuma  Saat: 20:00

Yer: Manisa Mevlevîhânesi

Hemşirelik ve İletişim Sempozyumu

Tarih: 6 Şubat 2020 Perşembe  Saat: 09:00

Yer: Süleyman Demirel Kültür Merkezi

ISESER 2020 International Symposium for Environmental Science and Engineering Re ...

Tarih: 29 Mayıs 2020 Cuma  Saat: 10:00

Yer: Süleyman Demirel Kültür Merkezi

Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi

Tarih: 10 - 12 Eylül 2020   Saat: 09:00

Yer: Manisa Celal Bayar Üniversitesi