YÜKSEKOKULLAR

Tütün Eksperliği Yüksekokulu

Öğretim süresi 1978 yılında 3, 1982 yılında 4 yıla çıkarılmış ve 1983 yılında 2809 sayılı yasa ile yüksekokul, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'ne bağlanmıştır.Öğretim süresinin 4 yıla çıkarılması ve İstanbul Üniversitesine bağlanması ile eğitim ve öğretim üniversiter bir yapı kazanmış, öğretim programında tütün ve sigara endüstrisinin gelişen ihtiyaçları göz önünde tutularak gerekli formasyon kazandırılması amaçlanmıştır. 1987 yılından itibaren TEYO mezunlarına Tütün Endüstri Mühendisi unvanı verilmeye başlanmış ve bu unvan daha sonra Yükseköğretim Kurulunun 01.03.1991 Tarih ve 91.9.257 Sayılı kararı ile Tütün Teknolojisi Mühendisi”Olarak değiştirilmiştir.
| Ayrıntılı Bilgi
|

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, 30.05.1997 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla "Akhisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" adıyla kurulmuştur. Manisa Merkez'de yer alan binasında 1999 - 2000 eğitim öğretim yılında Uluslararası Ticaret Bölümü'nün açılmasıyla 40 öğrencisiyle eğitim öğretime başlamıştır. 2002 - 2003 eğitim öğretim yılında Bankacılık ve Finans Bölümü 50 öğrenci ile eğitim öğretime geçmiştir. 2005 yılında Bankacılık ve Finans Bölümü'nde ikinci öğretim başlamış, aynı sene okulumuzun adı "Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir. Okulumuz Mayıs 2013 itibariyle Bankacılık ve Finans Bölümü'nde 477 örgün, 459 ikinci öğretim; Uluslararası Ticaret Bölümü'nde 529 örgün olmak üzere toplamda 1465 öğrencisi, 33 öğretim elemanı ile eğitim öğretime devam etmektedir.
| Ayrıntılı Bilgi
|

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yüksekokulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21/10/2011 tarihli ve 21844 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/11/2011 yılında kurulmuş; 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren İngilizce hazırlık sınıfları oluşturulmuş ve öğretime İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin İktisat, İşletme, Maliye ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun Uluslararası Ticaret, ve Bankacılık ve Finans bölümü öğrencileri, Mühendislik Fakültesi’nin İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri, Fen Edebiyat Fakültesi’nin İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğrencileri, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, ile İngilizce Hazırlık eğitimine devam etmektedir.
| Ayrıntılı Bilgi
|