MCBÜ Tıp Fakültesi Farklı Aşı Uygulamalarının Covid-19 OMICRON Varyantı Üzerindeki Etkinliğine İlişkin Toplum Bilgilendirmesi Yayımladı

İlan Tarihi:7.07.2022 11:22:00
Güncelleme Tarihi:7.07.2022 11:40:00
 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

Farklı Aşı Uygulamalarının Covid-19 OMICRON Varyantı Üzerindeki Etkinliği (Gerçek Yaşam Bulguları)

Toplum Bilgilendirmesi

Bu bilgilendirmede,

Türkiye’de Covid-19 OMICRON varyantının baskın hale geldiği 2022 Ocak ayı ve sonrasındaki 4 aylık dönemde uygulanan çeşitli aşı uygulamalarının (Coronavac/Sinovac ve Biontech aşıları), Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hastanesi çalışanlarında OMICRON varyantına karşı etkinliği (gerçek yaşam bulguları) sunulmuştur.

Araştırma MCBÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı, Tıbbi Mikrobiyoloji, ve Enfeksiyon Hastalıkları AD öğretim elemanları tarafından yürütülmüştür.  Araştırmanın yürütücü ve katılımcıları, bu raporun dip notunda verilmiştir.

Bu çalışmanın yapılmasını olanaklı kılan MCBÜ yönetimine projemize en başından beri verdikleri destek için ayrıca teşekkür ederiz.

Yöntem

Bu çalışmada, 1854 MCBÜ Hastane Çalışanının, 15 Ocak 2022 - 1 Mayıs 2022 döneminde Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma (PCR ile doğrulanmış) durumu ve Covid-19’a karşı aşılanma durumları ile ilgili veriler analiz edilmiştir.  Çalışma, 15 Ocak 2022 – 1 Mayıs 2022 dönemini içeren bir izlem (kohort) çalışması niteliğindedir.

15 Ağustos 2021 – 15 Ocak 2022 döneminde 151 hastane çalışanı Covid-19’a yakalanmış (Delta varyantı olarak kabul edilmiştir); 15 Ocak 2022 – 1 Mayıs 2022 döneminde ise 372 hastane çalışanı Covid-19’a yakalanmıştır (BA-1 OMICRON varyantı olarak kabul edilmiştir). İlk dönemde (Delta döneminde) hastalanmış dört olgu, OMICRON salgını döneminde tekrar Covid-19’a yakalanmıştır. Bu nedenle analizler 368 kişi üzerinden yapılmıştır.

İstatistik analizler:

Covid-19’a yakalanmadan en az 15 gün önceki aşı durumları değerlendirildiğinde, hiç aşı yaptırmamış olan 76 çalışanın 10’u Omicron öncesi dönemde Delta varyantına yakalanmış olduğundan aşısız olgu sayısı 66 olarak analize alınmıştır. Tüm analizlerde aşısızların enfeksiyon hızı referans alınarak, farklı aşı uygulamaları olan çalışanlarda bu farklı aşı şemalarının gerçek yaşam sonuçları üzerindeki etkinliği değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelerde “Rölatif Riskler” ve “Korunabilirlik Hızları (Aşı Etkinliği)” hesaplanmıştır.

Bulgular

Tablo 1- 15 Ocak 2022 – 1 Mayıs 2022 döneminde farklı aşı uygulamalarının Omicron varyantına yakalanma riskleri ve aşı etkinliği

 

Çalışan Sayısı

Omicron’a yakalanan kişi sayısı

Rölatif Risk

(%95 GA)

Korunabilirlik Hızı

(%95 GA)

Aşısız

66

16

Referans

Referans

Sadece (Sinovac -Coronavac) inaktif aşılı (1,2 veya 3doz)

259

71

0.88 (0.55-1.41)

-

1 Doz Biontech  aşılı*

377

111

0.82 (0.52-1.29)

-

2 Doz Biontech aşılı*

704

135

1.26 (0.80-1.98)

% 20.9 (-20.4 - 62.2)

En az 3 Doz Biontech aşılı*

297

35

2.05 (1.20-3.47)

% 51.4 (13.2 - 89.6)

Toplam

1703

368

-

-

*Biontech ile aşılananlarda daha önce uygulanan Sinovac aşısı etkisiz olarak kabul edilip dikkate alınmamıştır

 

Tablo 1 ‘de izlendiği gibi:

                OMICRON BA1 varyantına yönelik olarak SADECE “EN AZ 3 DOZ Biontech AŞI UYGULAMASI” anlamlı düzeyde etkili bulunmuştur. En az 2 doz Biontech uygulaması da dahil, diğer hiçbir aşı uygulama modeli Omicron BA1 varyantına karşı anlamlı düzeye koruyucu değildir.

*Hiç aşı olmamış olanlarda, hastalığa (Covid-19 Omicron BA1 varyantına) yakalanma riski, en az 3 doz Biontech aşısı olanlardan 2.05 kat DAHA YÜKSEKTİR.

Ve,

                * En az 3 doz Biontech aşısı olmak, Omicron BA1 varyantına karşı %51.4 (en az %13.2, en fazla %89.6) oranında koruyucudur.

 

Sonuç

MCBÜ hastanesinde, Coivd-19 salgınının OMICRON varyantının baskın olduğu 15 Ocak – 1 Mayıs 2022 tarihleri arasında 368 çalışan Covid-19’a yakalanmıştır.

OMICRON BA1 varyantına yönelik olarak SADECE “EN AZ 3 DOZ Biontech AŞI UYGULAMASI” % 51 düzeyinde ( en az %13.2, en fazla %89.6) oranında) koruyucu bulunmuştur. Bunun dışındaki hiçbir aşı türü veya dozu OMICRON BA1 varyantına karşı etkili bulunmamıştır. 

Öneriler

*Her ne kadar 3 Doz Biontech aşısı bile OMICRON BA1 varyantına karşı toplumu % 50’ler düzeyinde koruyabilse de, en az 3 dozdan oluşan Biontech (mRNA) aşı uygulaması elimizdeki tek koruyucu seçenek olarak durmaktadır. Toplumda 3 doz Biontech aşılıların oranlarının artırılması için çaba harcanmalıdır.

*Türkiye’de Sonbahar döneminde, olanaklı olması halinde Omicron’un alt varyantlarına karşı geliştirilecek daha özgün yeni mRNA aşılarının ithal edilip uygulanması uygun olabilir.

 

Araştırma Ekibi:

Prof. Dr. Erhan ESER, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Sinem AKÇALI, MCBÜ Tıp Fak. Tıbbi Mikrobiyoloji AD

Prof. Dr. Pınar ERBAY DÜNDAR, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Prof. Dr. Beyhan CENGİZ ÖZYURT, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Öğr Üyesi Şebnem ŞENOL AKAR, MCBÜ Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları AD

Dr. Öğr . Gör. Deniz ÖZER, MCBÜ Tıp Fak. Enfeksiyon Hastalıkları AD

Dr. Kübra ÇİÇEK, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Yunus ÖZKAYA, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Zeynep Öykü ÖZTÜRK ARIKAN, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Dr. Zeynep Ceyda BURAN, MCBÜ Tıp Fak. Halk Sağlığı AD

Uz. Hem. Ferya KARADAĞ YALÇIN, MpH, MCBÜ Tıp Fak. Hastanesi

 


2061 görüldü.    0 Paylaşıldı
_DSC9549s _DSC9504
Protokol Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü - Telefon: 0236 201 10 70 - Faks: 0236 201 14 53 - E-Posta : basin@cbu.edu.tr - Web: basin.cbu.edu.tr
2061
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası