2018 YDUS Sonucu Üniversitemize Yerleştirilen Adayların Dikkatine

İlan Tarihi:12.09.2019 10:58:00
Güncelleme Tarihi:12.09.2019 12:24:00
 

2018 Yılı Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS) (İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) yerleştirme işlemleri sonucunda Üniversitemiz Tıp Fakültesi'nde yan dal uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan adayların 26.09.2019 Perşembe Günü mesai bitimine kadar gerekli belgelerle birlikte Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı'na şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

AÇIKTAN VE YENİDEN ATANACAKLAR İÇİN 

- Dilekçe (Duyuru ekinde yer alan dilekçe doldurulacaktır) 

- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- İkametgâh ilmühaberi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) 

- Mezuniyet Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) 

- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu) 

("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir) 

- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) 

- Adli Sicil Kaydı (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) 

- Fotoğraf (6 adet) 

- Mal Bildirim Formu (Aşağıda belirtilen linkteki excel dosyası doldurulup imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir) 

(Excel dosya içerisinde “Ön Yüz ve Arka Yüz” olarak 2 adet sayfa bulunmakta olup, her iki sayfanın da doldurulması gerekmektedir) 

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir) 

- Güvenlik Soruşturması Formu (Form, aday tarafından bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup 2 adet çıktısı alınacak, üzerine fotoğraf yapıştırılıp imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir) 

 (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir) 

HALEN BİR KAMU KURUMUNDA ÇALIŞANLAR İÇİN   

- Dilekçe (Duyuru ekinde yer alan dilekçe doldurulacaktır) 

- Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı) 

- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı) 

- Diploma Fotokopisi veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

- Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Heyet Raporu) 

("Kazanılan anabilim dalında uzmanlık eğitimi yapmasında sakınca yoktur" ibaresinin raporda belirtilmesi gerekmektedir) 

- Fotoğraf (2 adet)  

Dilekçe örneği ek dosyalar kısmındadır.