2019-2020 Farabi Değişim Programı Başvuruları Başlamıştır

İlan Tarihi:25.02.2019 10:23:00
 

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

FARABİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMI 2019-2020 AKADEMİK YILI

GÜZ/GÜZ+BAHAR DÖNEMİ BAŞVURU İLANI

 

Başvuru Tarihleri: 25 Şubat 2019 – 15 Mart 2019 mesai bitimine kadar.

      Başvuru        Yeri:        Bağlı        bulunduğunuz         Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek

       Yüksekokullarının                         ilgili                         Bölüm                        Koordinatörleri                       

Bilgi İçin: Bölüm Koordinatörleriniz                                                                 

Koordinatörler listesi:  http://farabi.cbu.edu.tr/db_images/file/2018FarabiKoordinat%C3%B6rleri.pdf

Önemli Not: Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sadece Bölüm Koordinatörlüklerinden gelen başvurular değerlendirilecektir.

 

Başvuru Şartları:

1)Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne kayıtlı ön lisans/lisans/yüksek lisans/doktora öğrencisi olmak.

2)Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olmalıdır.

3)Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olmalıdır.

4)Bu programdan daha önce yararlanan öğrenciler başvuru yapamazlar. Ancak, Erasmus ve Mevlana öğrencisi olarak yurtdışına giden öğrenciler bu değişimden de yararlanabilirler. Ayrıca, alttan dersi olanlar da programdan yararlanabilirler.

5)Ön lisans ve Lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler Farabi Değişim Programından yararlanamazlar. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar. 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1)Aday Öğrenci Başvuru Formu : 2 adet fotoğraflı ve bilgisayarda hazırlanmış olmalıdır. Üniversitemiz Farabi sayfası – Giden Öğrenci linkinden ulaşabilirsiniz.

http://farabi.cbu.edu.tr/giden-ogrenci.8949.tr.html

2)Transkript: Güncel 2 adet

3)1 adet vesikalık fotoğraf

4)Yabancı dil belgesi: Gidilecek Yükseköğretim Kurumunda dersler Türkçe ise bu belgeye gerek yoktur; ancak dersler kısmen ya da tamamen yabancı dilde ise karşı kurumun talebi doğrultusunda belge alınması gerekir ya da karşı kurumun yapacağı sınava girmesi istenir.

5)SGK’dan hizmet dökümü veya herhangi bir yerde çalışmadığına dair belge 

6)2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi

 

Önemli Notlar: 

1)Aday Öğrenci Başvuru Formları Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulacaktır. Fotoğrafsız ve imzasız Farabi Aday Öğrenci Başvuru Formları kabul edilmeyecektir.(2 adet fotoğraf başvuru formlarının üzerine yapıştırılacak, 1 adedi başvuru evraklarına eklenecektir) Başvurularla ilgili tüm sorumluluk öğrencilere aittir. Evraklarını eksik biçimde teslim eden öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

2)Anlaşmalı üniversite ve bölümlere Üniversitemiz Farabi sayfası Protokoller linkinden ulaşabilirsiniz. http://farabi.cbu.edu.tr/protokoller.9002.tr.html

 

3) Farabi Öğrenci Değişimi Farabi Değişim Protokolü imzalanan üniversiteler ile yapılabilmektedir. Farabi Değişim Programı Protokolü olmayan üniversiteyi tercih eden öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

4)Yalnız 1 üniversite tercih edilebilir. Aday Öğrenci Başvuru formlarında birden fazla üniversiteyi tercih eden öğrencilerin ilk tercihleri dikkate alınarak işlem yapılacaktır.

 

5)Farabi Değişim Programından yararlanan öğrencilere 2019-2020 eğitim-öğretim döneminde yapılacak aylık ödemenin Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığınca 600 TL olarak ödenmesi uygun görülmüştür.

6)11 Haziran 2014 Tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı:

Öğrenciler için burslu değişim süresinin bir dönem (yarıyıl) olması Yükseköğretim

Yürütme Kurulunca uygun görülmüştür. (İki yarıyıl gidecek öğrenciler sadece GÜZ yarıyılı burs alabilecektir.)

7)Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşlarında çalışanlar ile özel sektörde sürekli ücrete tabi istihdam edilen öğrencilere Farabi değişim Programı çerçevesinde herhangi bir burs ödemesi yapılmayacaktır. Öğrencilerin program sürecinde aldıkları diğer burslarda herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

8)KYK yurdunda kalan öğrencilerimiz, değişimden yararlandıkları şehirdeki KYK yurduna yatay geçiş yapabilmektedirler.

10)Değişime hak kazandığı halde hakkından feragat etmek isteyen öğrenci, feragat dilekçesi yazarak Farabi Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim eder.

11)Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları burslar ve krediler devam eder. Ayrıca Burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olma hakkını kazananlara almış oldukları aylık burs tutarının yanında YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen miktarda Farabi burs ödenmesi yapılır Burs tutarının %70’i Yürütme Kurulu tarafından belirlenen süre boyunca aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Burs miktarının kalan kısmının ödenmesinde, öğrencinin sadece Güz döneminde başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin, Güz döneminde almakla yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine oranı esas alınır. 

 

12)Farabi Değişim Programı öğrencilerinin ders geçme notunun denkleştirilmesinde, söz konusu program çerçevesinde Farabi öğrencisi olarak öğrenim gördükleri üniversitenin uyguladığı ders geçme notu esas alınır.

 

13)YÖK tarafından alınan karar gereğince, Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencilerinin 2013-2014 eğitim-öğretim yılından itibaren Farabi Değişim Programından faydalandırılması ikinci bir karara kadar durdurulmuştur.

Seçim Sonuçları; geçerli başvuru yapmış bütün öğrenciler arasından, tercih edilen üniversitenin başvuruları arasından not ortalamasına göre kontenjan dahilinde sıralanarak, hazırlanacak diğer belgeler ve belgelerin teslim tarihi http://www.cbu.edu.tr/ Farabi Değişim Programı / Duyurular bölümünde ilan edilecektir.

YÖK Başkanlığının Takvimine Göre Başvuru Sonuçları; Farabi Web Sayfamız, Duyurular bölümünde 25 Nisan 2019 tarihinde açıklanması öngörülmektedir. Başvurusu kabul edilen öğrenciler için “Bilgilendirme Toplantısı” yapılacaktır. TAKİP EDİNİZ.

       14)Rektörlük       Farabi       Kurum       Koordinatörlüğümüz,       bağlı       bulunduğunuz

Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Meslek     Yüksekokullarının    Farabi            Bölüm Koordinatörlüklerinden resmi posta veya kargo ile gelen başvuruları değerlendirmeye alacaktır.

15)Bu bir ön seçimdir. Tercih edilen Üniversite tarafından kabul edilip ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanarak ilan edilmedikçe Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak gideceğiniz garantisi söz konusu değildir. Hatta iki üniversite arasında Farabi protokolü bulunması ve gideceğiniz üniversiteden ilk onay alınmış olsa dahi, Öğrenim Protokolünde çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlık durumunda son kabul hakkı “Gidilecek Üniversitede” saklı kalacaktır.

 

SON BAŞVURU TARİHİ 15 MART 2019

Başvuru tarihleri dışında yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

NOT: Dokuz Eylül Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’ni tercih edecek olanlar mutlaka Gidilecek Üniversitelerin Farabi sayfalarında yer alan linkten online başvuru da yapıp çıktısını alıp başvuru dosyasına eklemelidir.

Ayrıntılı bilgi için: 

    Yükseköğretim     Kurulu           Başkanlığı      (YÖK)            Farabi            ana      sayfası:            https://farabi.yok.gov.tr/

Üniversitemiz Farabi ana sayfası: http://farabi.cbu.edu.tr/


1593 görüldü.    0 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası :