2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılı Sınavlarına İlişkin Bilgilendirme

İlan Tarihi:5.04.2023 16:55:00
 

Üniversitemiz 2022 - 2023 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ara sınavlarının çevrimiçi yapılması ve ders ortalamalarına etkisinin % 20 ile sınırlanması kararı dikkate alınarak; Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 27. maddesinde ifade edilen “final veya bütünleme sınavlarının başarı notuna katkısı en fazla % 60 olacak şekilde belirlenir” ibaresine istinaden arada kalan en az % 20 oranının ödev, proje rapor, quiz, sunum vb şeklinde dönem içi değerlendirmeye dahil edilmesi, söz konusu ödev, proje, rapor quiz, ve sunumların ilgili öğretim elemanları tarafından elektronik olarak kayıt altına alınması ve arşivlenmesi, kaynakların etkin ve verimli kullanılması açısından basılı çıktılarının alınmamasına özen gösterilmesi hususları karara bağlanmıştır.


11952 görüldü.    24 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası :