2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Senato Kararları

İlan Tarihi:13.02.2023 16:13:00
Güncelleme Tarihi:13.02.2023 16:55:00
 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Kahramanmaraş ve Çevre İllerde meydana gelen deprem afetinin ülke genelindeki etkileri uyarınca Yükseköğretim Kurumlarında 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminin uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına ilişkin 11.02.2023 tarihli duyurusu uyarınca aşağıda belirtilen tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.

a- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi içerisinde Tıp Fakültesi öğrencileri hariç olmak üzere Lisans Üstü, Lisans ve Önlisans derslerinin çevrimiçi olarak yürütülmesine. Çevrimiçi olarak yürütülen dersler için öğrencilerin “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nde belirtilen devam koşullarını yerine getirmesine.

b- Akademik takvimde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Başlangıç tarihinin 20.02.2023 olarak belirlenmesi ve akademik takvimin güncellenmesinin ekte olduğu şekilde kabulüne,

c- “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uzaktan Öğretim Canlı Dersleri ve Ders Kayıtları İçin Takip Edilmesi Gereken Teknik ve Estetik Esaslar”ın ekteki şekilde kabulüne. Eğitim materyalleri ve çevrimiçi canlı derslerin güncel olarak hazırlanması ve çevrimiçi derslerin ilgili akademik birimlerde verilmesinin sağlanmasına,

d- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında İntörn Eğitimleri ile Tüm Stajlar ve İşletmede Mesleki Eğitimlerin yüz yüze devam edilmesine, (Öğretmenlik Uygulaması Hariç)

e- Depremden etkilenen öğrencilerimizin kayıt yenileme ve derslere devam zorunluluğuna ilişkin ilgili gerekli kolaylık sağlanarak, Öğrencilerimizin Stajlar ve İşletmede Mesleki Eğitimlerini yapmak istedikleri illerdeki işyerlerine ilişkin birimlerimizce gerekli kolaylığın sağlanmasına,

f- Üniversitemizin Sosyal, Kültürel ve Spor alanlarının Şehrimize yerleştirilen depremzede ailelerin kullanımına açılarak,  bu ailelerin öğrenci olan çocuklarının eğitim ve öğretimlerine destek olunması amacıyla Kütüphane, Bilgisayar Laboratuvarı ve Çalışma Odaları gibi alanlardan yararlanmalarının sağlanmasına,

g- Üniversitemizin Hafsa Sultan Uygulama ve Araştırma Hastanesine bağlı Erişkin Psikiyatrisi ile Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümlerinde Depremzede Destek Polikliniklerinin kurularak 15.02.2023 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlanılmasına,

h- 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılındaki ara sınavlar ile akademik takvimde yer alan diğer sınavların hangi yöntemle yapılacağına ilişkin kararın süreç içerisinde değerlendirilerek daha sonraki bir tarihte yapılacak Senato toplantısında karara bağlanmasına,

i- Üniversite Seçmeli Ders olarak 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında “Acil Durum ve Afet Yönetimi” dersinin Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü bünyesinde açılmasına ve seçmeli ders havuzuna eklenerek tüm öğrencilerimizin seçmeli ders olarak tercih edebilmelerinin sağlanmasına, Üniversitemiz Senatosunca karar verildi.


36226 görüldü.    163 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası