29.12.2023 Tarihli Öğretim Elemanı İlani Sınav Sonuçları

İlan Tarihi:8.02.2024 15:29:00
Güncelleme Tarihi:8.02.2024 15:34:00
 

SINAVI KAZANAN “AÇIKTAN / YENİDEN ATANACAK ADAYLARIN” HAZIRLAYACAĞI BELGELER  

1- Dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında)   

2- Adli Sicil Kaydı Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)   

3- Erkek Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Onaylı Sureti veya Karekodlu E-Devlet Çıktısı)   

4- Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Bir Hastaneden Alınacak Heyet Raporu)

5- Fotoğraf (6 adet)   

6- Mal Bildirim Formu (Aşağıda belirtilen linkteki excel dosyası doldurulup imzalanarak başvuru esnasında teslim edilecektir) (Excel dosya içerisinde “Ön Yüz ve Arka Yüz” olarak 2 adet sayfa bulunmakta olup, her iki sayfanın da doldurulması gerekmektedir)   

(İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir)   

 

 SINAVI KAZANAN “NAKLEN ATANACAK ADAYLARIN” HAZIRLAYACAĞI BELGELER 

Halen herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışanların çalıştıkları kurumun adını ve görev yaptıkları unvanı da belirtecekleri bir dilekçe (Sınavı Kazandığı ve Atamasının Yapılması Hakkında) vermeleri yeterlidir.   

İlgili kadrolara atanmaya hak kazanan adayların; atamalarının yapılabilmesi için 22.02.2024 Perşembe günü mesai bitimine kadar ilana başvurdukları atama yapılacak birime şahsen veya posta yolu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Posta ile yapılacak müracaatlarda başvuru belgelerinin en geç son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan birimlere ulaşması gerekmekte olup, son başvuru tarihi geçtikten sonra ulaşan evraklar değerlendirmeye alınmayacaktır.) 


13252 görüldü.    134 Paylaşıldı
Ek Dosyalar
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası :