4/B Yedek Adaylardan İstihdam Edilmeye Hak Kazananlar (20.11.2023 tarihli ilan)

İlan Tarihi:8.05.2024 09:03:00
Güncelleme Tarihi:8.05.2024 09:03:00
 

Önemli Not: Üniversitemizin 20.11.2023 tarihli 4/B Sözleşmeli Personel alımına başvurarak ilan edilen sonuçlara göre Asil ya da Üniversitemiz web sayfasında duyurulan yerleşmeye hak kazanan Yedek Aday olarak istihdam edilmeye hak kazanan adaylar arasında olup, göreve başlamak için gerekli evrakları teslim eden adaylardan, başka bir kuruma yerleşmesi vb. nedenlerle yerleşme hakkından feragat etmek isteyen ve Üniversitemize feragat hakkında bilgi vermeyen adayların ekte yer alan FERAGAT DİLEKÇESİ ni doldurup imzalayarak, imzalı suretini jpeg ya da pdf formatında personel@cbu.edu.tr e-posta adresine mail göndermeleri gerekmektedir. Üniversitemize süresi içerisinde evrak teslim etmeyen adayların feragat dilekçesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.

Yedek Adaylar İçin Başvuru Şekli /Yeri/ Süresi:

Üniversitemizin, 20.11.2023 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilecek Sözleşmeli Personel Alım İlanı sonuçlarına göre, süresi içerisinde müracaatta bulunmayan ya da yerleşme hakkından feragat eden adaylarına yerine, yerleşme hakkı doğan yedek aday listesi aşağıda açıklanmıştır. Açıklanan listede, yedek adaylardan yerleşmeye hak kazanan olarak ismi belirtilen adayların aşağıdaki istenen belgelerle birlikte, 13.05.2024 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen (ya da noter vekaleti verilmiş vekili tarafından) müracaat etmeleri gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde müracaatta bulunmayan adaylar haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

İstenilen belgeleri eksiksiz olarak teslim eden adaylara, 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3/(1) “Arşiv araştırması, statüsü ve çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete yahut kamu görevine atanacaklar hakkında yapılır.” hükmü uyarınca Arşiv Araştırması yaptırtılacaktır. Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmasına müteakip adaylara, hizmet sözleşmelerini imzalamak ve göreve başlamak üzere bildirim yapılarak belirlenecek takvim içerisinde göreve başlatılacaktır.

Yedek olarak açıklanan adaylardan; başvuru süresi bitimine kadar başvurmayan, başvuruda bulunup sonradan hakkından feragat eden, ilan şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilen ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan adayların yerine, ilanda her bir nitelik kodu için alım yapılacağı belirtilen pozisyon sayısı tamamlanıncaya kadar, ilan edilen sonuçlara göre sıradaki yedek adaylardan yerleştirme yapılacaktır. Yedek adaylara geçilmesi durumunda, yerleştirmeye hak kazanan yedek aday listesi hakkında duyuru Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr web sayfası üzerinden duyurulacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yerleşmeye Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler:

1-) Başvuru Dilekçesi (Ekte yer alan dilekçe doldurulacak)

2-) Mezuniyet belgesi. (e-devlet üzerinden alınan karekodlu mezuniyet belgesi ya da diploma fotokopisi)

3-) Tam Teşekküllü Hastanelerden alınacak, görev yapacağı unvanda çalışmasına engel bir durumun bulunmadığı gösterir sağlık kurulu (heyet) raporu. (Örn; “Destek Personeli (Temizlik, Dağıtım ve taşıma) olarak görev yapabilir”, “Hemşire olarak görev yapabilir” ibareli sağlık kurulu raporu.) (NOT: Sağlık Kurulu Raporu işlemleri uzun sürebileceğinden, adaylar başvuru aşamasında, istenen sağlık kurulu raporunu hizmet sözleşmesi imzalayıp göreve başlamadan önce teslim etmek üzere, ekte yer alan Sağlık Durumu Beyan Formunu doldurarak müracaatta bulunabilir.)

4-) Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Belgesi (e-devlet kapısı üzerinden karekodlu olarak temin edilebilir)

5-) Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Askerliğini yapanlar, hangi tarihler arasında ve hangi statüde yaptığını gösterir terhis belgesi teslim edecektir. Askerliği Tecilli/Muaf olanlar e-devlet üzerinden alınan askerlik durum belgesi teslim edebilir)

6-) Mal Bildirim Beyan Formu (Ekte yer alan formun iki sayfası da, aday tarafından elle doldurulup imzalanacaktır)

7-) 6 (altı) adet vesikalık fotoğraf.

8-) Nüfus Cüzdanı ya da Kimlik Kartı Fotokopisi

9-) Daha önce çalışan adayların Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onaylı hizmet dökümü (e-devlet kapısı üzerinden barkotlu belge şeklinde temin edilebilir)

10-) Daha önce Kamu Kurumlarında geçen hizmetinin bulunması halinde bu hizmetleri gösterir çalışılan kurumdan alınacak hizmet belgesi.

Not: Bilindiği gibi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

Yedek Adaylar için Başvuru Bitiş Tarihi: 13.05.2024 (mesai bitimine kadar)

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Şehit Prof.Dr.İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

Tel: 0(236) 201 10 00

Web: www.mcbu.edu.tr


1253 görüldü.    0 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası