Defam Staj Başvurusu

İlan Tarihi:9.05.2023 14:47:00
 

Deneysel Fen Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEFAM)’a 2023 yılı yaz dönemi için (3-28 Temmuz ve 31 Temmuz 01 Eylül 2023) tarihleri arasında stajlar 2 grup halinde toplam 10 (On) stajyer öğrenci kabul edilecektir. Bölümlere göre kontenjanların dağılımı: Kimya(3), Fizik(2), Biyoloji(1), Biyomühendislik(1), Gıda Mühendisliği(1), Malzeme Mühendisliği(1) ve Laboratuvar Teknolojisi(1).

BAŞVURU EVRAKLARI:

1- Güncel transkript belgesi,

2- Staj yapmak istediğine dair başvuru dilekçesi ve ekleri,

3- Kendini tanımlayıcı ve amaç ve hedeflerini tanımlayan bir niyet mektubu,

4- Resimli ve referans bilgilerini içeren bir CV,

5- Mülakat için iletişim bilgisi (e-posta, cep telefonu),

Başvuru evrakları, 26 Mayıs 2023 Cuma saat 17:00’ye kadar DEFAM’a elden veya e-posta cbudefam@cbu.edu.tr ile teslim edilmelidir.

Mülakat Tarihi: 30.05.2023, Salı Saat:13.30

BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI:

-Stajı kabul edilen öğrenciler 02.06.2023 tarihinde e-posta veya telefonla bilgilendirilecektir.

-Staj süresince Üniversite/Fakülte/MYO tarafından staj sigortasının yapıldığına dair belgeyi DEFAM’a teslim edilmelidir.

-Stajı kabul edilen öğrenciler 23.06.2023 Cuma günü saat 17:00’e kadar, staj belgelerini ve merkezde çalışma şartlarını tanımlayan stajyer sözleşmesini imzalayarak elden DEFAM Sekreterliği’ne iletilir. Belgelerini teslim etmeyen veya eksik belgesi olan öğrencilerin staj başvurusu kabul edilmez, yerine yedek listedeki öğrenci kabul edilir.

İletişim: e-mail: cbudefam@cbu.edu.tr, web: http://defam.cbu.edu.tr/

Detaylı bilgi için: Özel kalem V. (Hasan Pulat): 0236 2012612

DEFAM Yönetimi


2310 görüldü.    0 Paylaşıldı
© Copyright MCBÜ Bilgi İşlem Daire Bşk.   ||   Web Sitesi Kullanım Politikası